You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 29.12.2020

Forlængelse af restriktioner på børn og unge området

Regeringen har netop meldt ud på pressemøde her til aften, at de nuværende restriktioner forlænges frem til den 17. januar. 

Restriktionerne betyder konkret:

 

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet er ikke omfattet af de eksisterende restriktioner og skal derfor efter nytår holde åbent som sædvanlig.

 

Skoleområdet

Alle elever fra 0.-10. klasse er hjemsendt frem til den 17. januar og skal derfor nødundervises hjemme.

Følgende elever er undtaget af restriktionerne og skal tilbydes nødundervisning ved fysisk fremmøde:

  • Elever, kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen.
  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.
  • Elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
  • Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.

 

Det betyder også, at skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud fortsat skal være åbne for disse elever. 

 

Familie og Rådgivning

Det er fortsat vurderingen, at vores opgaver i Familie og Rådgivning betegnes som kritiske funktioner. Det betyder, at vi fortsat opretholder aktivitetsniveauet som før jul. Den 24. december trådte bekendtgørelsen fra foråret i kraft igen på socialområdet. Bekendtgørelsen muliggør en helt eller delvis nedlukning af socialområdet, såfremt udviklingen af covid-situationen tilsiger dette f.eks. ifm. personalemangel eller ved omplacering af medarbejderressourcer. Det er imidlertid ikke vurderingen, at dette er tilfældet pt.

 

Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget, udtaler:
- Nedlukningen af skolerne forlænges foreløbig frem til den 17. januar - og gælder for 0.-10. klasse - altså også for 0.-4. klasse. Det betyder bl.a., at der de to første uger i januar bliver fjernundervisning i henhold til nødundervisningsbestemmelserne.
Det vil betyde, at såvel forældre, personale som børn vil blive udfordret - og fra Børne- og Ungdomsudvalgets side opfordrer   vi til, at alle bidrager med tålmodighed og ro i situationen. Dagplejen og daginstitutionerne bliver ikke berørt af nedlukning - og også på dette område opfordrer vi til tålmodighed og ro. Samtidig opfordrer vi til, at forældre i forbindelse med at bringe og hente børn bruger mundbind.

Yderligere oplysninger

Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget
Tlf. 51 58 48 07, mail: pmj@viborg.dk

Søren Jordhøj Aakjær, direktør for Børn & Unge
Tlf. 87 87 10 00, mail: sjaa@viborg.dk