You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 01.06.2021

Genåbning af plejecentre

Nu bliver der mulighed for flere aktiviteter og frivillige på plejecentrene i Viborg Kommune.

Social- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen har i seneste præcisering og opdatering af retningslinjer og vejledninger på ældreområdet åbnet op for cafeer på plejecentrene og større brug af både udendørs og indendørs fællesarealer på plejecentrene for beboere, pårørende, frivillige og øvrige besøgende.

Som udgangspunkt er plejecentrene fremadrettet omfattet af de generelle krav og anbefalinger om forebyggelse af smitte med Covid-19.

- Det er helt fantastisk, at vi nu kan lukke plejecentrene mere op. Vi har savnet de frivillige på plejecentrene og er utroligt glade for at kunne byde dem velkommen igen. Det bliver godt for vores beboere, at der igen kan holdes inden- og udendørsarrangementer med deltagelse af pårørende og frivillige. Blandt andet bliver det muligt at holde f.eks. gudstjenester. Det bliver også rart at se liv i cafeerne igen, siger Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Plejecentre, dagcentre og cafeer går nu - i samarbejde med frivillige, foreninger og pårørende - i gang med at planlægge genåbning af de enkelte aktiviteter.

Yderligere oplysninger

Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, tlf. 29 34 66 62 e-mail: lovl@viborg.dk
Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg, tlf. 51 27 31 22, e-mail: mean@viborg.dk