You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 02.03.2021

Hvordan har du det i 2021

I starten af februar er 2.500 borgere i Viborg Kommune blevet spurgt: "Hvordan har du det?". Region Midtjylland har nemlig udsendt et spørgeskema, der skal kortlægge sundhed, helbred og trivsel i hele regionen. I år er der særligt fokus på, hvordan COVID19-pandemien påvirker os.

2.500 borgere over 16 år i Viborg Kommune har den 5. februar modtaget en invitation fra Region Midtjylland til at besvare spørgsmålene i den landsdækkende undersøgelse "Hvordan har du det?"

Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år, og formålet er at belyse, hvordan det går med trivsel, sundhed og helbred blandt borgerne i Region Midtjylland. Med disse undersøgelser følges udviklingen i folkesundheden over tid, og resultaterne kan bruges i den løbende indsats for at højne sundhed og trivsel i befolkningen. Undersøgelsen løber frem til maj måned.

 

Undersøgelse bidrager til byrådets arbejde med en række sundhedsmål

Undersøgelsen hjælper Viborg Kommune med at følge udviklingen i de sundhedsmål, byrådet har sat sig i forbindelse med Sammenhængsmodellen. Det vil sige mål om bl.a. at højne den fysiske, mentale og sociale sundhed. Undersøgelsen er et supplement til den årlige undersøgelse, som Viborg Kommune selv gennemfører i august måned.

Den udgør rammen om indsatserne og lægger blandt andet op til at højne den fysiske, mentale og sociale sundhed. Undersøgelsen er samtidig et supplement til den noget mindre omfattende årlige undersøgelse, som Viborg Kommune selv gennemfører i august måned.

- Vi har blandt andet sat os nogle konkrete og ambitiøse mål for antal rygere, borgernes fysisk aktivitet, kostvaner og omfanget af ensomhed med afsæt i den seneste sundhedsprofil-undersøgelse fra 2017. Vi har samtidig sat nogle konkrete indsatser i gang og håber naturligvis, den kommende undersøgelse vil vise, at vi er på rette vej med at nå målene. Derfor vil jeg naturligvis opfordre til, at man besvarer spørgsmålene, hvis man er blandt de 2.500, der modtager spørgeskemaet, siger Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Status er, at 49 procent af de adspurgte borgere i Viborg Kommune har besvaret spørgeskemaet ved udgangen af uge 8. I 2017 endte den samlede svarprocent på 62 procent i både Viborg Kommune og i hele Region Midtjylland.

 

Nye spørgsmål sætter fokus på vigtig viden for ny forskning

Undersøgelsen er delt op i to målgrupper: Unge (16-24 år) og voksne (25+ år). Hvert år introduceres nye spørgsmål til undersøgelsen. I år får begge målgrupper blandt andet spørgsmål om, hvordan Covid19 har påvirket deres mentale sundhedstilstand, og de unge får spørgsmål til deres brug af snus.

- Covid19 har jo helt tydeligt også påvirket folkesundheden negativt for mange af os, og jeg frygter det også vil kunne ses i undersøgelsesresultaterne. Hvis det gør, må vi naturligvis overveje, hvilke nye indsatser det kalder på, siger Niels Dueholm, næstformand i Social- og Sundhedsudvalget.


Fakta

 • I Viborg kommune indsamles spørgeskemaerne: Hvordan har du det? fra den 5. februar til den 12. maj 2021. 
 • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme og giver et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel
 • For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet.

Region Midtjyllands stikprøve og fordeling

 • Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen
 • I Region Midtjylland får 70.000 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet
 • 2.500 borgere i Viborg kommune får spørgeskemaet
 • Region Midtjylland udsender forskellige spørgeskemaer til unge (16-24 år) og voksne (25+ år).
 • Nationale parterne
 • Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen
 • Det sker på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Sundhedsministeriet.
 • På landsplan modtager cirka 300.000 danskere over 16 år et spørgeskema

Offentliggørelse af resultater

En forskergruppe i DEFACTUM udarbejder en rapport med resultater fra undersøgelsen for Region Midtjylland. Rapporten offentliggøres i foråret 2022.

 

Læs mere om undersøgelsen på www.hvordanhardudet.rm.dk

Yderligere oplysninger

Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 30 85 89 76, mail: akh@viborg.dk

Niels Dueholm, næstformand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 23 64 54 16, mail: nd@viborg.dk

Peter Borup Sørensen, Sundhedschef, Viborg kommune, mobil: 61 89 78 21, mail: pbso@viborg.dk

Bente Dalsgaard, Sundheds- og forebyggelseskonsulent, Viborg kommune, mobil: 87 87 60 82, mail: bdal@viborg.dk