You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 26.10.2022

Nødvendig rettidig omhu på dagtilbudsområdet

Flere vuggestuepladser på Børnehuset Rørsangervej, specialisering af Katholt og stop for optag i Børnehuset Søndergaard med henblik på lukning efter sommerferien. Børne- og Ungdomsudvalget tog på dagens møde de første nødvendige beslutninger om tilpasninger af dagtilbudsområdet.

Af den seneste befolkningsprognose fremgår det, at der i den nærmeste fremtid vil komme til at mangle tilbud til de 0-2-årige i den vestlige del af Viborg. Derfor har Børne- og Ungdomsudvalget i dag besluttet, at Børnehuset Rørsangervej udvides med i første omgang 10 vuggestuepladser. Herudover søges der også en udvidelse af dagplejekapaciteten.

Samtidig har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at udvide antallet af pladser i Katholt fra 18 til 20, og at de 15 af pladserne fremadrettet vil have serviceloven og ikke dagtilbudsloven som grundlag. Konkret betyder det, at børn visiteret til en af de 15 pladser ikke skal betale for tilbuddet på grund af deres omfattende støttebehov, og at deres forældre kan få kompensation af merudgifter i forbindelse med transport.

Lukning af Børnehuset Søndergaard

Det har længe været kendt, at de fysiske rammer i Børnehuset Søndergård ikke er tidssvarende eller i en holdbar stand på et længere sigte. Derfor er det tidligere besluttet, at der på et tidspunkt skulle bygges en ny institution, og derfor skal denne beslutning ses som en del af udmøntningen af denne.
Det, kombineret med et øget behov for flere vuggestuepladser i den vestlige del af Viborg, har nødvendiggjort en politisk beslutning for at kunne imødegå et presserende behov for både plads, tidssvarende fysiske rammer og den bedst mulige brug af de samlede personaleressourcer med henblik på normeringen.

- På vores møde i august besluttede vi at udskyde arbejdet med en ny dagtilbudsstruktur til 2023. Samtidig besluttede vi at prioritere behandlingen af enkelte presserende udfordringer her i efteråret, udtaler formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Katrine Fusager Rohde, og fortsætter:
- Vi ved, at børn, forældre og medarbejdere er glade for Børnehuset Søndergaard, men vi må desværre også erkende, at bygningen er i en sådan stand, at det på sigt bedre vil kunne betale sig at bygge en ny institution end at vedligeholde den nuværende.

Vi har derfor besluttet, at der pr. 1. januar 2023 ikke længere skal optages børn i børnehuset. Vi har også besluttet at iværksætte en høring af områdebestyrelsen og dagtilbudsMED i forhold til en lukning af børnehuset pr. 1. september 2023. Den endelige beslutning om en lukning vil skulle træffes i byrådet i januar. Såfremt det bliver beslutningen, er vi optaget af, at der bliver skabt så gode overgange for børn, forældre og medarbejdere som muligt. Derfor vil børnene også blive tilbudt at blive flyttet samlet til Rørsangervej. Det vil også fortsat være muligt at bruge udendørsarealerne rundt om Søndergaard indtil andet måtte blive besluttet.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Katrine Fusager Rohde, Børne- og Ungdomsudvalget, tlf.: 24 75 66 64