You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 30.06.2022

Ny dagtilbudsstruktur udskydes til 2023

På baggrund af den nyeste befolkningsprognose for Viborg Kommune foreslår Børne- og Ungdomsudvalget, at arbejdet med en ny dagtilbudsstruktur udskydes til 2023. 

Ny struktur for dagtilbud bliver udskudt til 2023.
Ny struktur for dagtilbud bliver udskudt til 2023.

På baggrund af den nyeste befolkningsprognose for Viborg Kommune foreslår Børne- og Ungdomsudvalget, at arbejdet med en ny dagtilbudsstruktur udskydes til 2023.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på et møde den 15. juni 2022 en ny befolkningsprognose for Viborg Kommune. Prognosen peger på en lidt lavere befolkningsvækst end prognosen for 2021, bl.a. på grund af et lavere fødselstal, hvilket har betydning for udviklingen på dagtilbudsområdet.

 

- Fordi den nye befolkningsprognose viser en ændring i udviklingen, foreslår vi fra Børne- og Ungdomsudvalget, at arbejdet med en ny dagtilbudsstruktur udskydes til foråret 2023, så der ligger et nyt udkast klar til budgetforhandlingerne for 2024, siger udvalgsformand Katrine Rohde Fusager og fortsætter:

 

- Mange af vores nye borgere kommer fra Ukraine. Forhåbentlig har vi i foråret 2023 et klarere billede af situationen i Ukraine og hvor mange af dem, der bliver. Vi skal også have finansieringen af indførslen af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet på plads til 2024. Derfor giver det god mening at skubbe tidsplanen for en ny dagtilbudsstruktur til 2023, hvor vi også kan se, om tendensen med et lavere fødselstal fortsætter.

 

Konkret betyder ovenstående, at Børne- og Ungdomsudvalget på deres møde den 10. august 2022 skal behandle et forslag til en revideret tidsplan.

Yderligere oplysninger

 

Udvalgsformand Katrine Rohde Fusager, T: 24 75 66 64 / M: kroh@viborg.dk