You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 10.11.2021

To nye videregående uddannelser til Viborg Kommune

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sagt ja til, at VIA University College opretter uddannelserne som softwareingeniør og sundhedsadministrativ koordinator i Viborg.

Fra 2023 kan man tage diplomuddannelsen som softwareingeniør med speciale i XR-teknologier i Viborg. Foto: Flemming Jeppesen.
Fra 2023 kan man tage diplomuddannelsen som softwareingeniør med speciale i XR-teknologier i Viborg. Foto: Flemming Jeppesen.

Paletten af muligheder for at uddanne sig i Viborg Kommune bliver nu endnu større. Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har netop godkendt VIA University Colleges ansøgning om at oprette to nye uddannelser i Viborg - en helt ny diplomuddannelse som softwareingeniør og en erhvervsakademiuddannelse som sundhedsadministrativ koordinator (tidligere betegnet lægesekretær).

- Det er fantastisk, at der nu kommer to uddannelser mere til Viborg, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Placeringen af de to uddannelser i Viborg Kommune er ikke tilfældig. Fokus på tiltrækning af nye uddannelser, der modsvarer et behov blandt lokale virksomheder, er en af grundstenene i Karriereby Viborg, hvor erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune arbejder sammen for at sikre relevante og spændende uddannelser samt jobs og fremtidsmuligheder efter endt uddannelse.

Det stærke samarbejde i Karriereby Viborg har senest vist sig ved etableringen af en afdeling af Aarhus Maskinmesterskole i Viborg, der åbnede i sommeren 2021. I 2024 åbner desuden dyrlægeuddannelsen i Foulum.

Opbakning fra erhvervslivet

Bag ved ansøgningen om diplomuddannelsen som softwareingeniør ligger et grundigt analysearbejde og en kæmpe opbakning fra erhvervslivet til uddannelsen, der har gjort det naturligt for VIA University College at søge om oprettelse af uddannelsen netop i Viborg Kommune. Således har mere end 30 lokale og regionale virksomheder tilkendegivet at ville tage mod studerende i praktikforløb.

- Vi har i forvejen animatorer i verdensklasse i Viborg, og med den nye uddannelse får vi nu også softwareingeniører, som med deres kompetencer kan medvirke til at udvikle og udvide rammerne for visuelle udfoldelser til gavn for erhvervslivet. Det potentiale har også stået klart for VIA University College, så jeg vil rose dem for at indgå så konstruktivt i dialogen om oprettelse af uddannelsen, som det har været tilfældet, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Viborg blev i 2019 udnævnt som Nordeuropas første UNESCO Creative City inden for media arts oven på 30 års satsning på animation og visuelle fortællinger gennem især The Animation Workshop, én af verdens bedste animationsskoler. I 2021 er organisationen Viborg Visuals etableret i et samarbejde mellem Viborg Kommune, Business Viborg og VIA University College. Den nye softwareuddannelse manifesterer, hvad der kan opnås, når kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv arbejder sammen om at forløse og udvikle en stedbunden styrkeposition.

Fakta om de nye uddannelser

Diplomuddannelsen som softwareingeniør med speciale i XR-teknologier er den eneste af sin art i Danmark og forventes at optage 40-60 studerende pr. år. Uddannelsesstart er i 2023.

Uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator tilbydes med den nye godkendelse i Region Midtjylland fremover i Aarhus og i Viborg. Der forventes optaget omkring 30-40 studerende pr. år. Uddannelsesstart er senest i januar 2023.

Yderligere oplysninger

Ulrik Wilbek, borgmester, tlf. 40 78 88 00, e-mail: teamborgmester@viborg.dk