You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 17.03.2021

Viborg har store, bæredygtige ambitioner

Viborg Kommune skal være mere bæredygtigt i 2025. Det er et af målene i Sammenhængsmodellen. I år skal flere tiltag hjælpe os på vej. Ét af dem får børn og unge i alle kommunens dagtilbud og skoler fornøjelsen af. 

Vestervang Skole deltog i Grønne Sammen sidste år. Foto: Flemming Jeppesen.
Vestervang Skole deltog i Grønne Sammen sidste år. Foto: Flemming Jeppesen.

I Viborg Kommune vil vi tage vores del af ansvaret for at skabe en grønnere fremtid for de kommende generationer. I går, tirsdag den 16. marts, blev der taget endnu et skridt i den retning, da Byrådet bevilligede 2 millioner kroner, der skal bruges til at udbrede viden om bæredygtige og grøn omstilling til børn og unge i alle kommunens dagtilbud og skoler. 
 

Grøn emneuge 

13.500 børn og unge i Viborg Kommune kan i efteråret se frem til emneugen "Grønne Sammen", hvor de gennem oplevelser og læringsforløb bliver klogere på bæredygtighed og grøn omstilling. Sidste år blev "Grønne Sammen" gennemført som et pilotprojekt med masser af læring - også på den underholdende måde. Her deltog seks dagtilbud, seks skoler og to dagplejere. I år er alle dagtilbud og skoler med.  

- Vi har med Sammenhængsmodellen besluttet, at Viborg Kommune skal være mere bæredygtig. Skal det lykkes, skal vi have alle med - især vores børn og unge, der tegner vores fremtid. Med "Grønne Sammen" klæder vi vores børn og unge på til at kunne træffe bæredygtige valg, og derfor glæder det mig også, at vi i år udbreder emneugen til alle dagtilbud og skoler i kommunen, siger borgmester Ulrik Wilbek.  

Alle skoler og dagtilbud holder emneugen i enten uge 36 eller uge 37.   

 

Mange samarbejdspartnere

 Nogle aktiviteter planlægger de enkelte skoler og dagtilbud selv i emneugen. Men "Grønne Sammen" er ikke kun et kommunalt projekt. Mange virksomheder, foreninger og andre vigtige aktører i samfundet bidrager med spændende læringsforløb fyldt med grønne oplevelser til de mange børn og unge. 
 

- Det er fantastisk at være vidne til, at så mange virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner åbner deres døre for vores børn og unge og deler ud af deres viden om bæredygtighed og grøn omstilling, siger borgmester Ulrik Wilbek. 

 "Grønne Sammen" er kun ét initiativ i en lang række af tiltag, der skal gøre Viborg Kommune mere bæredygtig. Det er også tanken at involvere erhvervslivet bredt i at nå målet om at blive mere bæredygtig. En af idéerne, der indtil videre er på tegnebrættet, er at skabe en erhvervskonference, så vi sammen med erhvervslivet sætter fokus på den grønne fremtid. 

 

Fakta 
Det gør vi allerede for at nå målet 

Den Grønne Omstilling  

Byrådet arbejder for en miljømæssig, økonomisk og faglig bæredygtig udvikling - en grøn omstilling - med fokus på at reducere udledningen af drivhusgasser. Det gør vi bl.a. ved at mindske brugen af fossile brændstoffer til fordel for vedvarende energi såsom biogas, solenergi, vindenergi og udnyttelse af overskudsvarme. Desuden er der fokus på at udvikle affaldssorteringen til større grad af kildesortering og på at sikre energieffektivitet i kommunale bygninger.

  

FN17 Business Center 
Viborg Kommune har givet et solidt tilskud (2 mio. kr.) til etablering og drift af FN17 Business Center. 

Her kan virksomheder og iværksættere få hjælp til deres forretning, så den lever op til FNs verdensmål og samtidig gøre verdensmålene til en god forretning. Verdensmålene handler om meget rigtig mange ting - men ikke mindst grøn omstilling af produktion og produkter.  

 

Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet 
Viborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Universitet om bl.a. samarbejde om bioøkonomi, grøn omstilling og bæredygtig arealforvaltning. Samarbejdet er endnu ret nyt, men Viborg Kommune indgår allerede i et par ansøgninger til EU om netop grøn omstilling.   

 

Værtsby for Verdensmål-karavanen 

Viborg er en af værtsbyerne for verdensmålskaravanen 'Danmark for Målene' i efteråret 2021. Karavanen sætter fokus på verdensmålene og ikke mindst den grønne omstilling.   

Yderligere oplysninger

Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg Kommune, T: 40 78 88 00 / M: teamborgmester@viborg.dk