You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 30.11.2020

Viborg Kommune måler sammenhæng i nyt barometer

Mandag den 30. november lanceres første udgave af "Sammenhængsbarometeret". Her kan alle få et hurtigt overblik over, hvordan det går med byrådets fælles målsætninger.

Tallet for oplevelsen af sammenhæng stammer fra den borgerundersøgelse, som Viborg Kommune har gennemført i efteråret 2020
Tallet for oplevelsen af sammenhæng stammer fra den borgerundersøgelse, som Viborg Kommune har gennemført i efteråret 2020

Byrådet lancerede sin nye Sammenhængsmodel i december 2018. Nu kan interesserede følge med i, hvor tæt kommunen er på at nå de 21 mål i modellen - se hjemmesiden viborg.dk/sammenhaengsbarometret.

Fra en oversigtsside kan man dykke dybere ned i tal og statistikker, som trækker på kommunens database Rundt om Viborg Kommune. Desuden er der lagt korte hverdagshistorier ind som eksempler på, hvordan der arbejdes med at nå målene - se historierne nedenfor.

Disse eksempler ligger ved siden af større satsninger som f.eks. udviklingsprojektet Grønne Sammen.

-  Med sammenhængsmodellen arbejder vi for, at borgeren skal opleve sammenhæng i kommunens handlinger og ydelser, siger borgmester Ulrik Wilbek.

-   Nu har vi fået en opslagstavle, hvor alle hurtigt kan danne sig et indtryk af, hvordan det går med de mål, vi har stillet op for os selv. Ud over at være et nyttigt arbejdsredskab for byråd og administration, er det også her, hvor borgere, presse og andre interesserede kan følge med, slutter borgmesteren.

 

Fakta

  • "Barometeret" stadig er under udvikling - bl.a. kommer nogle it-systemer meget snart til at snakke bedre sammen, så den besøgende får en bedre brugeroplevelse end i dag.
  • Kommunen har bl.a. gennemført to spørgeskemaundersøgelser blandt borgerne i Viborg Kommune. Andre målsætninger følges via registerdata - det gælder f.eks. befolkningstallet.
  • Med Sammenhængsmodellen blev en velvoksen bunke politikker og strategier afløst af fem temaer og 21 målsætninger. Siden da er der arbejdet på at føre målsætningerne ud i livet - og løbende fulgt op på, hvordan det går.

Læs de fem konkrete hverdagshistorier

61,5 procent af det samlede husholdningsaffald i Viborg Kommune genanvendes.

Færre i Viborg Kommune skal føle sig ensomme. Det er et mål i arbejdet med sammenhængsmodellens tema "Oplevelser og fællesskaber". Tilbuddet "Tid til læsning - vi læser i fællesskab" på Viborg Bibliotekerne bygger bro mellem kommunens kultur-, social-, sundheds- og beskæftigelsesområde.

På et år er andelen af rygere mellem 16-24 år, som ryger dagligt, faldet fra 8 procent sidste år til 5 procent i år.

Et stigende antal elever i 9. klasse forlader grundskolen med karakteren 2 eller derover.

Pendlere, der kører ind i Viborg Kommune for at arbejde. Fraflyttere, som rejste ud for at uddanne sig. Småbørnsfamilier, som er i færd med at etablere sig. De tre målgrupper rummer det største potentiale at rette sigtekornet mod for at tiltrække nye tilflyttere til Viborg Kommune. Erhvervsliv, boligudlejere og kommune samler kræfterne i en fælles indsats.

Yderligere oplysninger

Ulrik Wilbek, borgmester Viborg Kommune, tlf.: 40 78 88 00 / e-mail: teamborgmester@viborg.dk

Henrik Klavsen, chefkonsulent, Stabs- og Byrådssekretariatet, tlf.: 87 87 86 12 / e-mail: hkl@viborg.dk