You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bliv frivillig på socialområdet

På socialområdet er der brug for frivillige på flere forskellige områder. Du kan gøre en forskel og skabe værdi ved at udføre små praktiske opgaver og aktiviteter eller som selskab på biografture.

Som frivillig skaber du værdi ved at udføre små praktiske opgaver og aktiviteter på tilbuddene indenfor socialområdet, som besøgsven eller ledsager ved forskellige arrangementer og aktiviteter udenfor hjemmet. 

Det kræver ingen særlige faglige forudsætninger at være frivillig.

Som frivillig kan du være organiseret i en forening, men det er ikke et krav. Det kan dog godt være en fordel at have andre frivillige at støtte sig til og hente inspiration hos.

Frivillig indsats

Den frivillige indsats bygger på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med det faste personale og andre frivillige. Du får mulighed for at yde en meningsfyldt indsats til gavn for andre mennesker, og du bruger dine evner og interesser til glæde for andre.

Eksempler på opgaver

 • Deltage i aktiviteter på socialområdets tilbud og udføre små praktiske opgaver
 • Være vagt for at skabe tryghed og sikkerhed, være rollemodel, hygge om beboerne samt give en hjælpende hånd
 • Besøgsven i borgerens hjem
 • Følgeskab ved forskellige arrangementer og aktiviteter udenfor hjemmet (f.eks. biografture, sport mm.) 
 • Social medieven 

Eksemplerne er ikke udtømmende, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har forslag til, hvordan du kan bidrage som frivillig. 

Samarbejde med den personaleansvarlige

Den personaleansvarlige vil:

 • Være kontaktperson til de frivillige og til andre samarbejdspartnere
 • Tilbyde aktiviteter i samarbejde med borgeren og dennes netværk
 • Igangsætte aktiviteter efter brugernes interesser
 • Have administrative opgaver
 • Indkalde til møde med de frivillige, for en gensidig information og for at fremme et inspirerende samarbejde

Hvad giver det mig at være frivillig?

 • Skaber livsglæde
 • Skaber nye bekendtskaber
 • Giver gode oplevelser
 • Er en udgiftsneutral hobby

Kontakt

Område

Kontaktperson

Telefonnr.

Mail

Handicap

Morten Højgaard Kurth

20 23 53 54

mkur@viborg.dk

Psykiatri

Orla Jokumsen

23 30 17 04

ojo@viborg.dk

Viborg Krisecenter

Jane Lindhart Madsen

87 87 75 87

jlm@viborg.dk

Misbrug

Jan Kristensen

87 87 75 75

rusmiddelcentret@viborg.dk