You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Praktiske oplysninger til frivillige

Regelgrundlag for frivillige

Bevis for frivilligt arbejde

Alle der bidrager med frivilligt, ulønnet arbejde kan få et bevis, der dokumenterer den frivillige indsats.

Tavshedspligt og underretningspligt

De frivillige kan få kendskab til personfølsomme oplysninger, som man ikke må videregive uden samtykke.

I mange sammenhænge vil der være krav om, at den frivillige skriver under på, at man har tavshedspligt.

Forsikringsforhold

Hvis du som frivillig er tilknyttet fx Røde Kors, Ældresagen eller en lokal borger- eller ejerforening og yder en frivillig indsats, der knytter sig til kommunens opgaver, vil du ofte være forsikret gennem foreningen. Derfor er det en god idé at undersøge, om foreningen har tegnet forsikring for sine medlemmer, og om du er dækket af den. Hvis ikke, er du dækket af kommunens forsikring. Se særlig pjece herom.

Børneattester og straffeattester

Lovgivningen kræver, at der indhentes en børneattest for alle – frivillige eller ansatte, der er beskæftiget med børn under 15 år. Der indhentes ikke straffeattest for frivillige, der udfører frivilligt arbejde for Viborg Kommune.  

Kørsel

Viborg Kommune udbetaler ikke befordringsgodtgørelse eller andre former for godtgørelse til frivillige.

Ledige, efterlønsmodtagere, m.fl.

Borgere, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde for frivillige foreninger, organisationer eller lign. uden fradrag i ydelser:

Modtager du dagpenge må du udføre frivilligt arbejde i op til 44 timer pr. måned.  

Modtager du efterløn må du udføre frivilligt arbejde i op til 65 timer pr. måned.

Det frivillige, ulønnede arbejde omfatter ikke opgaver, som sædvanligvis udføres som almindeligt lønarbejde i kommunen eller foreningen. 

A-kassen skal oplyses om arbejdets art og hvilken virksomhed / forening arbejdet udføres for og bekræfte at den frivillige kan udføre arbejdet uden fradrag. 

Kontanthjælpsmodtagere, m.fl.: 

Der er ingen begrænsning for at udføre frivilligt arbejde, idet man dog altid har rådighedspligt og derfor ikke kan være bundet af andre forpligtelser. Du skal altid tale med din sagsbehandler, inden du går i gang med frivilligt arbejde eller frivillige aktiviteter. 

Personer der modtager fleksydelse eller ledighedsydelse kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation uden begrænsning. Men ikke direkte for en kommunal virksomhed.