You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Der er lukket for skøjteløb og færdsel på isen på alle søer i Viborg Kommune. Vi tjekker og oplyser når isen er sikker. Indtil da er det forbudt at færdes på isen.

På disse søer måler vi jævnligt isens tykkelse

I frostperioder bliver disse søer traditionelt brugt af mange. Vi måler jævnligt isens tykkelse og sætter skilte op - enten med forbud - eller med at isen er sikker.

 • Salonsøen ved Viborg Nørresø,
 • sØnæs ved Viborg Søndersø,
 • Ved Viborg Sø-Camping på østsiden af Viborg Søndersø,
 • Ved Strandparken ved sydenden af Viborg Søndersø,
 • Rødding Sø nord for Viborg,
 • Birkesø nord for Stoholm og
 • Tjele Langsø.

Øvrige steder

I resten af søerne måler vi ikke og det er dit eget ansvar at gå ud på isen. 

Råd og regler

Selv når det er tilladt at færdes på isen, skal du være opmærksom på:

 • Færdsel på isen foregår altid på eget ansvar!
 • Vær opmærksom på, at du kun må skøjte og lege inden for de afmærkede arealer. Uden for afmærkningerne er det ikke sikkert, at isen kan bære dig. 
 • Se filmen "Red liv ved isulykker" (eksternt link til Trygfonden), så du er forberedt, hvis uheldet er ude.
 • Brug din sunde fornuft. Vejret kan slå om og ændre på isens tykkelse.
 • Der tillades kun skøjteløb og gåture.
 • Der kan stadig opstå farlige situationer, hvis der er mange mennesker på isen, eller hvis du hopper og danser på isen.
 • Nogle søer bliver det aldrig tilladt at færdes på, fordi isen aldrig bliver tyk nok.
 • Ny is er stærk, men gammel is udsat for skiftende tø og frost kaldes også "rådden is" og kan være usikker, selv om den er meget tyk.
 • Selv om du er ude i fri: Tænk på corona-restriktionerne - overhold altid regeringens og sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger om afstand m.m.

Kontakt

Florian Rasmussen

Natur og Vand

Tlf: 87 87 55 59