You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Havneregler for den kommunale del af Hjarbæk Havn

Der gælder bestemte regler for bådpladser i den kommunale del af havnen.

For at kunne leje en bådplads, skal din båd som minimum være ansvarsforsikret.

Ledige pladser fordeles efter ventelisten for Hjarbæk Havn.

Pladserne fordeles efter placering på ventelisten, samt størrelse på den båd man ønsker bådplads til.

Bådpladslejere, der ud fra en ønskeliste ønsker en anden plads, har fortrinsret til de ledige pladser.

Vi skal have ændringer i jeres bådplads ønsker inden 1. februar.

Bådpladser kan ikke fremlejes. Hvis der er en længere periode, hvor du ikke skal bruge din bådplads, så giv besked til den valgte repræsentant eller Trafik og Veje. Så der er andre, der kan få glæde af pladsen i den pågældende periode.

Bådpladser skal opsiges inden 1. februar.

Hvis du ikke gør brug af den tildelte plads i en periode på 2 år, vil lejekontrakten blive ophævet.

Da Hjarbæk Havn er med i sammenslutningen af frihavne, kan man som pladslejer anmode om et frihavnsmærkat, hvis du påtænker at besøge andre havne, der er med i ordningen.

Frihavnsmærkaten udleveres af Viborg Sejlklub.

Viborg Kommune indbetaler en gang årligt et gebyr til Viborg Sejlklub, så alle pladslejere i den kommunale del af havnen frit kan benytte mastekran, slæbested og miljøstation.

Viborg Sejlklub administrerer gæsteafgift fra gæstesejlere i hele havnen. Alle indtægter fra gæstesejlere tilfalder sejlklubben.

Der henvises i øvrigt til: ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne BEK nr 9139 af 15/04/2002" (eksternt link).

Kim Würtz

Tlf: 87 87 51 08