You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Virksunddæmningen

Slusen, broen og andre oplysninger om dæmningen mellem Virksund og Sundstrup.

Brovagten kan træffes på tlf. nr. 86 69 71 43 eller alternativt tlf. nr. 24 41 02 44 - se åbningstider her (pdf)

Slusen kan derudover kaldes på VHF-kanal 12 og 16 i åbningstiden.

Om dagen. Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Uden for de faste åbningstider vil det være muligt at få åbnet slusen mod forudbestilling, og brugerbetaling som følger.

Ved forudbestilling dagen før, og indenfor normal arbejdstid mandag - torsdag i tidsrummet kl. 07.30 -15.00 og fredag i tidsrummet kl. 07.30 - 12.00 fastsættes brugerbetalingen til kr. 400,- pr. åbning.

Uden for normal arbejdstid er brugerbetalingen fastsat til kr. 1.000,- Forudbestilling skal ske dagen før, inden for normal arbejdstid.

Havnen der ejes af Viborg Kommune, er til brug for fiskerfartøjer og fartøjer, der afventer passage igennem slusen.

Slusen er 30 m lang, 7 m bred og 2,5 m dyb.

Hvidt lys for boven og en lang og en kort tone.

For passage af slusen anvendes signaler, som er anbragt ved indsejling til slusen.

Signal / Betydning:
1 rødt lys / Slusen er lukket.
1grøn lys / Indsejling tilladt.

Efter indsejling i slusebassinet skal fartøjer afvente grønt lys fra lanterne ved slusehovederne i styrbords side; først når dette signal gives, må udsejling fra slusen finde sted.

Fredningsbælter.
På begge sider af dæmningen er etableret fredningsbælter, der er afgrænset af linjer afmærket med båker, bestående af gule pæle med gule kryds.

I slusens vestlige side

Telefon 86 69 71 43 og VHF kanal 16 og 12

SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.toldst.dk

Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Jens Møller Vestergård

Tlf: 87 87 51 15