You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Aktuelle badeforbud og badefrarådning

Vi foretager analyser af badevandet rundt om i kommunen hvert år. Badevandet analyseres for indhold af E. coli (fækale colibakterier) og enterokokker (fækale enterokokker).

Information om badevandskvaliteten i Viborg Kommune

Følg med i oplysninger om lokale steder ovenfor.

Du skal altid lade være med at bade i områder med mange alger.

En tommelfingerregel siger, at man skal kunne se fødderne, når man står i vand til knæene.

Husk altid de gode baderåd herunder!

I løbet af badesæsonen vurderer vi løbende tilstedeværelsen af alger i forbindelse med badevandskontrol, men badegæsterne skal også selv holde øje med vandet.

Algeforekomsten kan variere hurtigt afhængigt af vejrforholdene, hvilket gør det vanskeligt at få reelt billede af den aktuelle algeforekomst gennem prøveudtagning.

Et par gode råd, før du vil ud at bade:

  • Hold øje med kommunens hjemmeside.
  • Bad aldrig efter voldsomme regnskyl. Vent et par dage med at hoppe i vandet.
  • Før du hopper i vandet, tjek om Kommunen har sat skilte op ved badestedet, der fraråder badning.
  • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer og døde alger.
  • Lad ikke børn lege i algefyldt vand. Børn reagerer på mindre mængder gift, fordi de er små – og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne.
  • Gå ud i vandet til knæene og kig på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
  • Undgå for lange ophold på helt lavt vand og i rørskoven.
  • Hold fugle, kvæg og hunde fra kysterne og fra døde alger på sø- eller strandbredden. De er udsatte, fordi de ofte drikker store mængder af vandet.
  • Træk ikke ænder til badestedet ved at fodre dem.

Kontakt

Johan Ottesen

Tlf: 87 87 56 12