You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Aktuelle badeforbud og badefrarådning

Vi foretager analyser af badevandet rundt om i kommunen hvert år. Badevandet analyseres for indhold af E. coli (fækale colibakterier) og enterokokker (fækale enterokokker).

Opdatering den 16. august 2021:

Opfølgende prøver har vist, at kvalitetskravene til rent badevand er overholdt i Rødding Sø, så badefrarådningen i Rødding Sø er ophævet.

Opslag den 13. august 2021:

Der har desværre været et utilsigtet overløb af opspædet spildevand til Rødding Sø, og vi har derfor sat et skilt op med besked om, at badning frarådes ved badestedet.

Der er bestilt en kontrol af badevandet, og skiltet vil blive fjernet igen, når prøver viser, at badevandet overholder gældende kvalitetskrav.

Opdatering 9. august 2021:

Opfølgende prøver har vist, at badevandet ved Hjarbæk Strandpark igen opfylder kvalitetskravene, så skiltet med frarådning af badning vil blive fjernet hurtigst muligt.

Opslag 4. august 2021: 

Der er desværre målt et for højt indhold af colibakterier og enterokokker ved Hjarbæk Strandpark, og vi har derfor sat et skilt op med besked om, at badning frarådes ved stranden.

Der er bestilt opfølgende prøver, og skiltet vil blive fjernet igen, når kvalitetskravene igen er overholdt.

Opdateret 3/8-21:

De opfølgende prøver taget torsdag den 29/08 viste, at badevandet ved Ulbjerg Klint ikke længere har forhøjet indhold af e-coli bakterier.

Skilte med frarådning af badning vil blive taget ned hurtigst muligt, for det er igen trygt at hoppe i vandet ved badestedet.

Opslag 28/7-21:

Der er målt et for højt antal af e-coli ved Ulbjerg Klint, og derfor vi sætter skilte op med besked om, at badning frarådes på stranden.

Der bliver udtaget nye prøver torsdag den 30/07-21, som vi får svar på søndag. Hvis resultaterne af prøverne overholder kvalitetskravene, fjerner vi skiltene.

Risiko for giftige alger

Der er på nuværende tidspunkt øget risiko for forekomst af giftige alger på grund af vejrforholdene. Giftige alger er glade for det varme vejr, som resten af ugen byder på. Varmen får dem til at formere sig, og når vejrforholdene er stille, samler de sig ved vandoverfladen. Når algerne optræder i store mængder, kan de være giftige. Algerne kan give udslæt på huden og mavepine hvis man sluger vandet.

Vi vurderer løbende tilstedeværelsen af alger, men du skal også selv holde øje med vandet. Algeforekomsten kan variere hurtigt afhængigt af vejrforholdene, hvilket gør det vanskeligt, at få et reelt billede om den aktuelle algeforekomst gennem prøveudtagning.

Information om badevandskvaliteten i Viborg Kommune

Følg med i oplysninger om lokale steder ovenfor.

Du skal altid lade være med at bade i områder med mange alger.

En tommelfingerregel siger, at man skal kunne se fødderne, når man står i vand til knæene.

Husk altid de gode baderåd herunder!

I løbet af badesæsonen vurderer vi løbende tilstedeværelsen af alger i forbindelse med badevandskontrol, men badegæsterne skal også selv holde øje med vandet.

Algeforekomsten kan variere hurtigt afhængigt af vejrforholdene, hvilket gør det vanskeligt at få reelt billede af den aktuelle algeforekomst gennem prøveudtagning.

Et par gode råd, før du vil ud at bade:

  • Hold øje med kommunens hjemmeside.
  • Bad aldrig efter voldsomme regnskyl. Vent et par dage med at hoppe i vandet.
  • Før du hopper i vandet, tjek om Kommunen har sat skilte op ved badestedet, der fraråder badning.
  • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer og døde alger.
  • Lad ikke børn lege i algefyldt vand. Børn reagerer på mindre mængder gift, fordi de er små – og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne.
  • Gå ud i vandet til knæene og kig på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
  • Undgå for lange ophold på helt lavt vand og i rørskoven.
  • Hold fugle, kvæg og hunde fra kysterne og fra døde alger på sø- eller strandbredden. De er udsatte, fordi de ofte drikker store mængder af vandet.
  • Træk ikke ænder til badestedet ved at fodre dem.

Kontakt

Johan Ottesen

Tlf: 87 87 56 12