You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune ejer ca. 250 ha parker, grønne områder, legepladser og bynære skove og ca. 970 ha skov- og naturarealer. Derudover en masse grønne byrum, beplantninger og træer langs veje samt idrætsanlæg. Det giver en stor mangfoldighed, biodiversitet og muligheder for livskvalitet, engagement og oplevelser.