You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Brostrøms Minde ved Viborg Søndersø

Mindesmærke ved Viborg Nørresø nær Borgvold til ære for den kendte gartner Carl Jacobson Brostrøm.

Den kendte skånske gartner Carl Jacobson Brostrøm kom til Viborg i 1864, hvor han arbejdede og boede til sin død i 1917.

Til hans ære rejste Almindelig Dansk Gartnerforening dette mindesmærke nær parken ved Borgvold, hvis udformning også er præget af ham.

Carl Jacobson Brostrøm, født den 4. februar 1836 i Skåne, søn af bødker Jacob Jacobson Brostrøm, kom i 1853 til Danmark. Uden nogen egentlig læretid tilegnede Carl Jacobson Brostrøm sig en gartnerisk erfaring og viden ved at arbejde hos P. Jespersen i Århus, og efterfølgende som gartner på Lynderupgaard. I 1864 nedsatte Carl Jacobson Brostrøm sig som handelsgartner i Viborg.

Gennem årene specialiserede Brostrøm sig i planteskoledrift. Han fik derved den første planteskole i Nørrejylland. I samme periode som Hedeselskabet gjorde deres pionérarbejde for plantesagen, blev skov- og læplanter fra Brostrøms Planteskole aftaget i store mængder.

I 1884 blev Brostrøm valgt som Dansk Gartnerforenings første formand og i 1887 blev han formand for Almindelig dansk Gartnerforening. Brostrøm kom til at indtage en førerstilling blandt sine kolleger i jylland, og senere indenfor den danske gartnerstand.

Viborg kan i øvrigt takke Carl Jacobson Brostrøm for hans indsats på Borgvold, hvor han i årene 1868-70 var med til at sætte præg på anlæggets udformning.

I perioden 1880-1900 var Brostrøm også medlem af Viborg Byråd. Den 22. september 1894 blev han tildelt det danske ridderkors for sit mangeårige virke.

I 1909 delte Carl Jacobson Brostrøm virksomheden på ca. 60 ha mellem sønnerne Rasmus og Carl Leth. Rasmus Brostrøm overtog planteskolen og frøhandlen og hans bror blomstergartneriet.

Familien Brostrøm har spillet en stor rolle for Viborg på det grønne område. Flere af de tidligere planteskolearealer er i dag offentlige grønne områder eksempelvis Digterparken.

Carl Jacobsen Brostrøm døde den 12. juli 1917 og blev begravet i Viborg.

Til hans ære rejste Almindelig dansk Gartnerforening ham dette mindesmærke nær Borgvold. Billedhuggeren Numelin og arkitekt Jensen-Klint har udført mindesmærket i granit med bronzeplader.

I forbindelse med indvielsen af mindesmærket den 11. november 1919 blev der forfattet en sang af Jens Braad, hvori bl.a. følgende stod:

"I Viborg by med sine rige minder,
ved søens bred og Borgvold gamle træer,
hvor er her skønt, ja skøn vi pladsen finder,
hvor Brostrøm havde selv en plads så kær,
rejses mindet ham af venners skare,
ved byen, hvor hans manddomsgerning lå,
og ved byens råd, der minder vil bevare,
der tør vi tro, det vil vi stole på".

Kontakt

Jette K. Lundkvist

Tlf: 87 87 51 02