You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Helledalen ved Viborg Nørresø

Rensebassiner, der har fået arkitekturpris.

Helledalen

Helledalen er en af flere parker og grønne anlæg, der er anlagt i smeltevandsslugter fra Overlund ned mod Viborg Nørresø. Helledalen blev tidligere kaldt både Helvegsdalen og Helvedesdalen. Men sognerådet i Asmild-Tapdrup valgte det mere neutrale ”Helle” frem for ”Helvede”, da Hellevej fik navn i 1930’erne.

Rensebassinerne

De fire små bassiner i det grønne område Helledalen virker tilsammen som en stor rensedam for regnvand til Nørresø.

Bassinerne renser det separate regnvand fra tage og veje i en del af Overlund.

Det rensede regnvand ledes til Nørresø via en regnvandsledning langs Hellestien.

Dæmningerne omkring bassinerne er lavet med spunsjern. De må gerne bruges til at sidde eller lege på i det smukke grønne område.

Arkitekturens Pris

"Dråberne i Helledalen" fik i oktober 2019 fået hædrende omtale i forbindelse med uddeling af Arkitekturens Pris i Viborg Kommune.

Adresse

Lotte Kunstmann

Tlf: 87 87 51 03