You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Nørresøbadet ved Viborg Nørresø

Viborgs gamle friluftsbad.

Nørresøbadet

Nørresøbadet ligger for enden af Gefionsvej ved Nørresøs vestlige bred. Det udgør et af de få offentlige grønne parkrum på denne side af Nørresø, hvor der ligger mange ældre villaer.

I 2017-2018 blev parken renoveret. Langs vandkanten er anlagt 5 flisebelagte opholdsarealer, hvoraf den ene er med grill. I forlængelse af badebygningen er opført en ny legeplads, ligesom der i strandkanten er anlagt et mindre område med sandleg.

Det åbne græsareal inviterer til solbadning, mindre boldspil og leg. Der er badebroer omkring et stort og et mindre badeområde for børn. Ved Gefionsvej er der et slæbested.

I forbindelse med renoveringen blev bunden renset op i badeområderne, strandsand og sandbund blev fornyet, og badebroen blev renoveret, hvilket bevirker, at området fremstår attraktivt og brugervenligt.

De vigtigste faciliteter er slæbestedet, badebroen, badebygningen med toiletter og omklædningsrum, de faste arealer langs søbredden med faciliteter til ophold, leg og aktivitet og den belyste tilgængelige sti, der sikrer handicapvenlig adgang til badebroen og dele af opholdsarealerne.

Toilet- og omklædningsbygningen rummer en stor fortælleværdi for bydelsparken, men den trænger til en større renovering.

Kontakt

Lotte Kunstmann

Tlf: 87 87 51 03