You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Her kan du se mere om nogle af Viborg Kommunes skove og regler for brugen af dem.

Viborg Kommune ejer og driver i alt 1000 ha større og mindre skov- og naturarealer fordelt på 17 forskellige steder

Det største sammenhængende skovområde er plantagerne Undallslund, Skrikes og Neckelmanns, der ligger nordvest for Viborg.

I Bruunshåb og ved Bjerringbro er der også større kommunale skovområder tæt på byerne.

Kendetegnende for de kommunale skovområder er en god tilgængelighed med afmærkede stier og rastepladser. Generelt er skovene varierede med både løv- og nåletræer, og der er lagt mere vægt på oplevelser og naturindhold end på skovproduktion.

Kommunens skove er åbne for alle, og man må færdes til fods og på cykel hele døgnet. Til fods må man færdes overalt også udenfor veje og stier, på cykel skal man holde sig til veje og stier.

Al motorkørsel er forbudt - bortset fra eldrevne kørestole og trehjulede knallerter til handicappede.

Hunde skal føres i snor, når man færdes i skov og på naturarealer, både offentlige og private. Det er både af hensyn til andre skovgæster og de vilde dyr.Se mere om færdsel med hunde og om hundeskove her.

Bær, svampe, frugter, mos, lav og kogler må du samle til eget forbrug – i det omfang, at det kan være i en bærepose.

Arrangementer med mere end 30/50 deltagere kræver en tilladelse fra Viborg Kommune. Se mere om adgangsregler til offentlig skov her (eksternt link til Miljøstyrelsen).

Det er ikke tilladt at bruge metaldetektor på kommunale arealer uden tilladelse fra Viborg Kommune. Se regler for brug af metaldetektor (eksternt link til Slots- og Kulturstyrelsen).

Rune Rauff Schultz

Tlf: 87 87 55 54