You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Særligt dagtilbud

Har dit barn helt særlige behov for støtte eller behandling, som det ikke kan få i et almindeligt dagtilbud, kan du søge om en plads til dit barn i et særligt dagtilbud. Der er mulighed for at søge kørselsgodtgørelse i særlige dagtilbud.

Hvad er et særligt dagtilbud?

Særlige dagtilbud er pasning til børn med betydeligt og varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. 

Vi har to særlige dagtilbud: 

Nørrehus

Nørrehus er Viborg Kommunes specialdagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling jvf. Servicelovens paragraf 32. 

Nørrehus er normeret til 14 børn i alderen 0-6 år. 

Katholt

Katholt er en af fem klynger i børnehuset Bulderby, og er for børn inden for autismespektret i alderen 0-6 år. Katholt er normeret til 14 børn, og alle ansatte er uddannede pædagoger med specialviden inden for autisme. 

Tilbud til børn med sociale og emotionelle udfordringer

Viborg Kommune har to tilbud til børn med sociale og emotionelle udfordringer. Den ene gruppe er tilknyttet Børnehuset Søndergaard og den anden er tilknytning Naturbørnehuset Egeskoven.

Der er ansat specialpædagoger i begge grupper, og der er et tæt samarbejde på tværs af grupperne i de børnehaver, hvor de er placeret. Dette giver de optimale rammer for at skabe inkluderende pædagogik til gavn for alle børnene.

Hvordan får dit barn plads? 

Børnene visiteres til grupperne gennem kommunens visitationsudvalg. Visitationsudvalget vurderer på baggrund af en henvisning og den pædagogisk psykologisk vurdering (PPV), hvilket tilbud børnene har behov for.

Man kan ikke komme på besøg i grupperne, inden børnene er visiteret til et tilbud.

Transport til særligt dagtilbud

Det er muligt at søge om kørselsgodtgørelse, hvis du selv transporterer dit barn til et af Viborg Kommunes særlige dagtilbud.

Selvbetjening