You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sådan bliver du aflastningsperson i hjemmet

Er du fyldt 18 år, og vil du gerne arbejde med børn med handicap, kan du blive aflastningsperson.

Du kommer til at arbejde i familier med børn og unge med handicaps – så det er vigtigt, at du:

  • Er god til at omgås børn og unge.
  • Er omsorgsfuld.
  • Har overblik og situationsfornemmelse.
  • Er tålmodig.

Vi søger aflastningspersoner til hele Viborg Kommune - og både mænd og kvinder.

 

Hvad med arbejdstiden?

Arbejdstiden vil hovedsagelig ligge i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenden. Timetallet vil ofte variere og ligge fra 3 - 15 timer om ugen. Arbejdstiden aftales med familien.

 

Lyder det som noget for dig?

Udfyld ansøgningsskemaet og send det via e-boks/borger.dk – Vælg Viborg Kommune → Børn og Unge
Att.: Mathilde Guldberg eller Britta Refsgaard Andersen

Vi skal hver måned og senest den 3. i måneden have modtaget din timeseddel, hvis der har været timer – underskrevet af både dig og familien.

Du er som aflastningsperson/ledsager selv ansvarlig for, at timesedlen er os i hænde senest den 3. i måneden. Såfremt denne dato ikke overholdes, bliver lønnen desværre først udbetalt med en måneds forsinkelse.

Det er dit eget ansvar at udfylde timesedlen korrekt med timetal samt diverse tillæg, da dette ikke automatisk bliver tjekket ved lønindberetningen.

Lønudbetalingen sker som udgangspunkt den sidste fredag inden d. 17. i måneden. Dog kan det afvige i nogle måneder.

Du skal være opmærksom på: Timer, der bliver afholdt inden ansættelsesdatoen, bliver ikke udbetalt.

Via e-boks/borger.dk – Vælg Viborg Kommune → Børn og Unge
Att.: Mathilde Guldberg eller Britta Refsgaard Andersen


eller


Viborg Kommune
B&U Sekretariatet
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Att.: Mathilde Guldberg eller Britta Refsgaard Andersen

Kontakt

Mathilde Guldberg

Assistent

Tlf: 87 87 76 17