You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Familiecenter Viborg (0-12 år og enkelte ydelser op til 17 år)

I Familiecenter Viborg har vi erfaring med at hjælpe familier med mange forskellige typer af problemer, så selvom alle familier har deres egen historie, kender vi sikkert også til det, som er svært i jeres familie.

Vi løser forskellige former for rådgivnings-, behandlings- og undersøgelsesopgaver i familier med børn op til 17 år, hvor der er bekymring for et eller flere af børnene.

Henvisning til vores indsatser sker, som udgangspunkt, fra Familieafdelingen. Hvis du allerede er i kontakt med Familieafdelingen, skal du kontakte din rådgiver. Hvis det er første gang, du henvender dig, skal du kontakte Familieafdelingens Frontteam på telefon 87 87 76 40.

Alle de familier, som får hjælp her hos os er forskellige, og det er deres problemer også. Derfor er alle forløb hos os forskellige. Vi tilpasser indsatserne til den enkelte familie og lægger vægt på at gøre det, der virker og giver mening.

Hvordan foregår det?

Når man bliver tilbudt et forløb hos os, kan der være mange spørgsmål der melder sig, om ”hvad der skal ske”. Alle forløb hos os er forskellige og tilpasset jeres konkrete familie. Alligevel er der fællestræk, der gælder alle vores forløb.

Sagerne henvises fra Familieafdelingen. Når en sag er henvist til Familiecenter Viborg drøfter vi den på et visitationsmøde her i huset. Vi afholder visitationsmøde hver 2. uge. Sagen bliver fordelt til en behandler, som kontakter familien og evt. socialrådgiveren med henblik på opstart.

Forud for første møde læser behandleren henvisning og evt. øvrige papirer igennem. Ved første kontakt med jer afklarer vi fokus og rammer for samarbejdet.

I forløbet arbejdes med den/de relevante familiemedlemmer enten igennem samtaler, pædagogisk støtte eller andre aktiviteter. Vi lægger vægt på at tilpasse indsatsen så den matcher den enkelte familie. Det vurderes løbende sammen med familien, om vi er ”på rette spor” for at sikre, at vi hele tiden gør det der virker.

Skriftlighed

Der laves altid en skriftlig status med beskrivelse af rammer, fokus og hvor langt man er nået. Status formidles til både henviser og familie. Ved længerevarende indsatser laves status hver 3. måned. Enkelte typer sager er undtaget fra statusskrivelser.

Tavshedspligt

Vi arbejder altid under tavshedspligt, så de ting der bliver fortalt i et forløb er fortrolige.

Oplysningspligt

For børn op til 17 år, som har individuelle samtaler gælder der oplysningspligt forud for tavshedspligten. Det betyder, at væsentlige informationer fra samtalerne med barnet skal oplyses forældrene på trods af tavshedspligten.

Underretningspligt

I situationer, hvor ny viden eller akutopståede forhold medvirker til alvorligt skærpet bekymring i sagen har medarbejderne i Familiecenter Viborg underretningspligt, som i disse tilfælde går forud for tavshedspligten.

Når man har nået målet for henvisningen afsluttes sagen. Der holdes afslutning med familie og eventuelt henviser.

Alle vores behandlingsforløb har fokus på at skabe forandring i familierne, så problemerne kommer til at fylde mindre. Forløbene kan have forskellig længde og hyppighed alt efter, hvor stort behov I har. Vi arbejder på mange forskellige måder og ofte er samtaler en vigtig del af forløbet. Når der er behov for det, kan støtten være mere konkret og gives tæt på jeres families hverdag.

Vi har mange forskellige grupper i Familiecenter Viborg, både til børn og forældre. I grupperne lægger vi vægt på, at dem der er med, kan dele tanker og oplevelser med hinanden og lærer noget ved at være sammen med andre, der har et lignende problem.

Familier hvor barnet bor et andet sted end sammen med sine biologiske forældre, kan få støtte til at være sammen i Familiecenter Viborg. Støtten kan både gives før der er samvær, undervejs og bagefter. Støtten skal hjælpe forældrene og barnet til at være sammen med hinanden på en god og rar måde.

Når der er i tvivl om, hvad en families problemer handler om, og hvad der kan være svært for børn og forældre i hverdagen, kan vi lave en undersøgelse. I vores undersøgelser af familier beskriver vi altid både samspillet som det ser ud nu, og hvordan vi mener der kan udvikle sig. I nogle af vores undersøgelser beskriver vi også børn og forældre grundigt, så man får en bedre forståelse for dem og deres måde at være sammen på.

For yderlig information

Rikke Halling Mørch

Afdelingsleder i Familiecenter Viborg

Tlf: 87 87 78 02

Lilli Jette Kristensen

Teamleder i Familiecenter Viborg

Tlf: 23 37 02 51

Eva Louise Rosholm

Teamleder i Familiecenter Viborg

Tlf: 22 62 37 12