You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Nørresø Huset

Nørresø Husets døgntilbud er et målrettet tilbud til sårbare og socialt udsatte børn og unge i alderen 13-23 år i henhold til serviceloven på børne- og familieområdet.

I Nørresø Huset tilbyder vi social- og specialpædagogisk hjælp til omsorgssvigtede børn og  unge, hvor der kan være tilhørende symptomer og psykiatriske følgediagnoser.

Vi kan hjælpe i forbindelse med en lang række problematikker. Det kan fx være seksuelle og voldelige overgreb, krænkende og selvskadende adfærd, tilknytningsforstyrrelser, begyndende misbrugsproblematikker og strafferetslige foranstaltninger.

Vi arbejder massivt på at styrke vores indsatser med fokus på den unge. Vi arbejder for at sikre dem et stabilt netværk, og skabe en plads til dem udenfor anbringelsesstedet. Vi arbejder også på at fastholde dem i uddannelse og beskæftigelse samt fritidslivet.  

 

Vores tilgang til samarbejdet med børn og unge  

Vi arbejder tværfagligt, systematisk og professionelt med afsæt i en netværksbaseret tilgang. Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) og Integrated Chindren’s System er blandt værktøjerne, vi bruger i vores samarbejde med børnene og de unge.

Personalegruppen er Ungekonsulenter, der rummer forskellige fagligheder. I personalegruppen er der pædagoger, en lærer, en sygeplejerske, en sosu-assistent og en tandklinikassistent.  

Personalesammensætningen og de valgte pædagogiske værktøjer skal sikre den bedst mulige hjælp til børn og unge, så de kan bevare tilknytning til netværk, uddannelse og job.             

  

Sådan får du plads i Nørresøhuset 

Vi har en række forskellige pladstyper i Nørresø Huset, som vores visiterende kollegaer i Viborg Kommune fordeler ud fra Servicelovens paragraffer. Du kan derfor ikke bestille et ophold for os. 

Hvis du tænker, at en plads i Nørresø Huset kunne gavne et barn eller en ung, kan du kontakte os og sammen finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe med din bekymring. Andre kommuner, der er interesserede i dialog, er også velkomne til at kontakte os i Nørresø Huset.

 

Kontakt

Birthe Stoll Brøndum-Nielsen

Teamleder i Nørresø Huset

Tlf: 51 49 08 82