You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Støtte til børn, unge og familier

Sider under Støtte til børn, unge og familier

Du og din familie kan få støtte til at tage vare på børnenes opvækst, skole og fritid, hvis I har behov for det. Som ung med behov for støtte har du også mulighed for dette. Derudover kan I også få råd og vejledning.

Hvis I oplever særlige udfordringer forbundet med at være en familie og er usikker på, hvordan I sikrer den bedste opvækst og trivsel for jeres barn kan I få rådgivning og støtte til opgaven.

Udgangspunktet er altid, at I som forældre fortsat kan og vil tage det primære ansvar for opdragelse og omsorg for barnet.

Hvis du som ung oplever udfordringer eller problemer fx i familien eller med venner, har svært ved at passe skolen, er ensom eller på vej ud i et misbrug har du mulighed for at få rådgivning og støtte til at håndtere disse bedst muligt. 

Støttens indhold

Støtten kan være i form af gruppeforløb eller individuelle forløb og finder typisk sted hos enten Familiecenter Viborg, hvis jeres barn er under 13 år eller hos Nørresø Huset, hvis du er over 13 år. Med udgangspunkt i jeres behov vurderer vi, hvad der passer bedst til jer.

Sådan får du adgang til støtten

I skal henvises til støtten og det kan ske via Familieafdelingen. Hvis du allerede er i kontakt med Familieafdelingen skal du kontakte din rådgiver. Hvis det er første gang du henvender dig skal du kontakte Familieafdelingens Frontteam.

Kontakt

Familieafdelingens frontteam

87 87 76 40
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Mandag kl. 8.15-9.15

Tirsdag kl. 13.00-14.00

Onsdag kl. 8.15-9.15

Torsdag kl. 13.00-14.00

Fredag kl. 8.15-9.15

 

Kontakt Socialvagten på tlf.: 87 87 87 87, hvis det er uden for kommunens åbningstider.