You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Nørresø Huset (13 - 23 år)

I Nørresø Huset har vi erfaring med at hjælpe unge og familier med mange forskellige typer af problemer, så selvom alle unge og familier har deres egen historie, kender vi sikkert også til det, som er svært for dig og i jeres familie.

Vi anvender et anerkendende menneskesyn og vi tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, med fokus på borgerens ressourcer. Vi arbejder med at sikre samhørighed mellem borgeren og deres netværk, samt fastholdelse af de unge i uddannelse og job.

Alle har ret til et godt liv - det er ikke bare noget vi siger, men noget vi mener. Det er et arbejde vi skal gøre i fællesskab med borgeren og netværket. Du som samarbejdspartner er derfor en meget vigtig medspiller, da vores erfaring viser, at kontinuerlig progression udelukkende lykkedes i sammenhæng for borgeren og samarbejdet omkring borgeren.

Vi udfører alle vores opgaver som udfører for Familieafdelingen, men har du/I behov for sparring, på evt. udfordringer i dagligdagen med en ung- og eller familie, kan du kontakte kontoret på 87 87 78 00 som vil guide dig/jer sikkert videre.

Henvisning til vores indsatser sker, som udgangspunkt, fra Familieafdelingen. Hvis du allerede er i kontakt med Familieafdelingen, skal du kontakte din rådgiver. Hvis det er første gang, du henvender dig, skal du kontakte Familieafdelingens Frontteam på telefon 87 87 76 40.

Vores indsatser henvender sig til unge i alderen 13-23 år, som har behov for særlig støtte og vejledning og deres familie og netværk. Behovet for særlig støtte og vejledning kan omhandle:

  • fravær fra uddannelse/job
  • behov for træning af hverdagsfærdigheder
  • traume problematikker
  • andre udfordringer, hvor borgeren kan have behov for støtte og vejledning til at komme videre til et selvstændigt voksenliv

Vores tilbud er i henhold til servicelovens bestemmelser henvist af Familieafdelingen og dækker følgende:

  • Råd og vejledning (servicelovens § 11 stk. 3)
  • Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (servicelovens § 52 stk. 3, 2)
  • Familiebehandling (servicelovens § 52 stk. 3,3)
  • Kontaktperson til den unge eller hele familien (servicelovens § 52 stk. 3,6)
  • Efterværn (servicelovens § 76)
  • Misbrugsbehandling (servicelovens § 110)

Vi tilbyder ART og Familie-ART (Aggression, Replacement, Training), som gruppeforløb til unge og forældre. Vi kan sideløbende tilbyde NADA -behandling (NADA står for National Acupuncture Detoxification Association og er øreakupunktur), fællesspisning og andre aktiviteter til unge, som har brug for træning af hverdagsfærdigheder, til et selvstændigt voksenliv. Der kan dog være ventetid på opstart, men vi bestræber os på, at denne bliver så kort som muligt.

Vores misbrugsbehandling kan bringes i spil anonymt, hvor alle unge eller netværket har ret op til 5 samtaler, telefonisk eller ved fremmøde uden henvendelse i Familieafdelingen. Her ringer du blot ringe til kontoret i Nørresø Huset på 87 87 78 00.

Nørresø Huset ligger ned til Nørresø på Sct. Laurentii Vej 14 B (Hus B) i Viborg. Huset er indrettet med arbejdspladser i underetagen og et stort mødelokale, som kan opdeles i to. Ovenpå har vi samtalerum, administration og fælles køkken. Vi har også Hus A ved siden af, som rummer vores døgnafdeling, hvor unge er anbragt.

Vores pædagogiske fundament er den anerkendende-, systemiske- og narrative tilgang.  Vi arbejder overordnet ud fra metoden Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) og alle Ungekonsulenter er i efteråret 2020 certificeret i Narrative Netværksarbejde Omkring Børn og Unge. Vi anvender Integrated Children System (ICS), som dokumentationsredskab.

Vi har ca. 21 ansatte, som primært er uddannet pædagoger, men personalegruppen rummer også sygeplejersker, ergoterapeut, kontorassistent og rusmiddelsbehandler.

Birthe Stoll Brøndum-Nielsen

Teamleder i Nørresø Huset

Tlf: 51 49 08 82

Stine Würtz Gade

Administrativ medarbejder

Tlf: 87 87 78 00 / 51 49 08 18