You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sådan bliver I aflastningsfamilie udenfor hjemmet eller plejefamilie

Pleje- og aflastningsfamilier er en vigtig del af vores indsats til børn og unge med særlige behov og deres familier.

Ved at være aflastnings- eller plejefamilie er I med til at give et barn eller en unge med særlige behov bedre mulighed for på sigt at mestre eget liv. At være aflastnings- eller plejefamilie involverer hele familien, der ofte oplever et stærkt sammenhold om det at være noget særligt for et barn eller en ung, der trænger til særlig omsorg og opmærksomhed.

Hvorfor kommer børn i pleje?

Udgangspunktet er, at det er bedst for et barn eller en ung at vokse op i en familie. Hvis barnets eller den unges egen familie ikke kan tilbyde de nødvendige rammer, kan kommunen træffe beslutning om, at barnet eller den unge skal bo hos en plejefamilie eller i aflastning hos en aflastningsfamilie.

Der er mange forskellige grunde til, at børn og unge bliver anbragt i en plejefamilie. Det kan være, at forældrene:

 • Ikke har den nødvendige forældrekompetence
 • Er fysisk eller psykisk syge
 • Er i misbrug
 • Eller af andre årsager ikke kan klare forældreopgaven

Det kan også være, at barnet har:

 • Følelsesmæssige og/eller sociale vanskeligheder
 • Adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Udviklingsvanskeligheder
 • Fysisk funktionsnedsættelse

Typer af plejefamilier

Der er tre måder at være plejefamilie på:

 • Fuld tid, hvor barnet bor hos jer og er en del af jeres almindelige hverdag
 • Aflastning, hvor I giver barnet og forældrene et pusterum i eksempelvis weekender og ferier. Barnet bor hos sine forældre, men har brug for at komme hos en familie, der har ekstra overskud til at hjælpe de biologiske forældre med at tage hånd om barnet
 • Netværk, hvor I bliver plejefamilie for et barn i jeres private netværk

Et plejeforhold giver i langt de fleste tilfælde både plejefamilie og plejebørn oplevelser og tilknytning, der varer ved.

Hvad skal I kunne?

Det er meget forskelligt, hvad plejeopgaven for det enkelte barn indebærer. Plejebørn har ligesom alle andre børn brug for nærvær og omsorg. Derudover kan nogle plejebørn have vanskeligheder, der kræver et behandlingsforløb.

Gode overvejelser

Inden I søger om at blive plejefamilie, er det derfor vigtigt, at I gør jer nogle tanker om følgende:

 • Indsatsen for plejebarnet er en fælles opgave for hele familie
 • Egne børns reaktioner
 • Hvilke kompetencer og kvalifikationer har I for en eventuel plejeopgave?
 • Samarbejdet med kommunen
 • Samarbejdet med plejebarnets biologiske familie
 • De økonomiske forhold

Krav til jer som plejefamilie

Som plejefamilie skal I give barnet en hverdag, ligesom alle andre børn med blandt andet skoleliv, fritidsliv, venskaber, familieoplevelser og fejring af højtider. I skal også være klar på, at barnet kan have behov for, at en af jer går hjemme i en periode, indtil barnet er klar til at komme i eksempelvis en daginstitution. I skal som plejefamilie desuden støtte op om barnets kontakt og samvær med sin biologisk familie.

Hvad tilbyder vi jer som plejefamilie?

Inden plejebarnet flytter ind hos jer, laver vi i Viborg Kommune en børnefaglig undersøgelse samt en handleplan, hvor barnets eller den unges behov er beskrevet. Barnet eller den unge vil være hos jer, så længe det vurderes, at der er behov for det. Forløbet tilrettelægges af familieplejekonsulenterne i Nørresø Huset, hvor vi anvender Socialstyrelsens koncept for tæt støttede opstartsforløb (TSOP). I hele forløbet bidrager vi fra Viborg Kommune med kompetenceudvikling og tæt sparring med fokus på anbringelsens årsag.

Hvordan bliver I pleje- eller aflastningsfamilie?

Hvis I ønsker at blive aflastning- eller plejefamilie, opfordrer vi jer til at kontakte en konsulent i Familieplejeområdet. Vi har mange års erfaring med området og kan vejlede jer om processen.

For at blive plejefamilie skal I godkendes af Socialtilsynet. Hvis I bor i Viborg Kommune, er det Socialtilsyn Midt, I skal henvende jer til.

Ansøgning om godkendelse sker ved at udfylde et ansøgningsskema, hvorefter godkendelsesprocessen går i gang.

Som ny plejefamilie skal I deltage i et grundkursus sammen med andre nye plejefamilier. Socialtilsynet kan oplyse hvor og hvornår, der bliver afviklet kursus.

Socialtilsyn Midts hjemmeside kan I læse mere om ansøgningsprocessen.

Birthe Stoll Brøndum-Nielsen

Teamleder i Nørresø Huset

Tlf: 51 49 08 82

Stine Würtz Gade

Administrativ medarbejder

Tlf: 87 87 78 00 / 51 49 08 18