You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sådan behandler Sundhedsplejen dine data

Viborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig og dit barn.

Type af data

Sundhedsplejen har efter sundhedsloven til formål at tilbyde alle børn og unge

 • vederlagsfri sundhedsvejledning
 • helbredsundersøgelser bistand
 • funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske.

Viborg Kommune behandler personoplysninger om dig og dit barn for at kunne udføre denne opgave.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om barnet:

 • Almindelige personoplysninger
 • Helbredsoplysninger

Behandling af oplysninger

Sundhedsplejen udarbejder en sundhedsjournal, som du har adgang til via Sundhedsvejen.dk. Oplysninger i sundhedsjournalen vil blive slettet 5 år efter, de ikke længere har et formål med behandlingen af personoplysninger. Det sker senest efter, at barnet er fyldt 18.

Hvis I vælger at indgå i et forløb med Sundhedsplejen, kan Sundhedsplejen optage film af dit barn, for at kunne vurdere barnet og give den rette vejledning til jer. Vi deler filmoptagelsen internt med kollegaer i sundhedsplejen:

 • for at få sparring ift. at give jer den rette vejledning
 • i et læringsperspektiv – for at blive dygtigere

Som forælder har du til enhver tid ret til at se den filmoptagelse, Sundhedsplejen har med dit barn og sundhedsplejersken. Optagelserne slettes efter 5 år. Du kan til enhver tid bede om, at optagelserne slettes inden, de 5 år er gået.

Hvem videregiver Sundhedsplejen oplysninger til?

Sundhedsplejen videregiver ikke oplysninger til tredjeparter, medmindre der er indhentet samtykke fra forældre.

Dine rettigheder jf. databeskyttelsesloven

 • Du har ret til at se de oplysninger, Viborg Kommune behandler om dig og dit barn.
 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Viborg Kommune har om dig og dit barn.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig og dit barn rettet.
 • Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig og dit barn, inden vores normale slettefrist indtræder.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine og dit barns personoplysninger begrænset.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine og dit barns personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk

Den dataansvarlige er Viborg Kommune, Børn & Unge, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Har du spørgsmål i forbindelse med Viborg Kommunes behandlinger af dine oplysninger, kan du kontakte Viborg Kommunens databeskyttelsesrådgiver på dpo_dbr@viborg.dk eller telefonnr. 87 87 10 46.

Du kan se nærmere på https://viborg.dk/databeskyttelse.

Klage

Hvis du ønsker at klage over Viborg Kommunes behandling af dine personoplysninger, kan du også rette henvendelse til Datatilsynet på https://datatilsynet.dk.