You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Gratis samtalegrupper til børn ved skilsmisse

Hvis I er blevet skilt, kan jeres barn deltage i gratis samtalegrupper.

Har dit barn brug for nogen at tale med om jeres skilsmisse, kan dit barn deltage gratis i samtalegrupper for skolebørn - uanset om skilsmissen er aktuel eller ligger mange år tilbage. 

For mange børn er mor og fars skilsmisse forbundet med sorg. Uanset om skilsmissen har været skånsom eller konfliktfyldt, viser erfaringer, at børnene tumler med spørgsmål og tanker. 

Nogle børn kan have glæde af at deltage i en samtalegruppe, hvor de får mulighed for at dele deres tanker og følelser omkring bruddet med jævnaldrende i samme situation.  

 

Få redskaber til at tackle følelser og tanker  

I samtalegrupperne ønsker vi at give dit barn mulighed for at sine deres tanker med andre jævnaldrende. Dit barn får konkrete redskaber til at tackle de følelser og tanker, han eller hun tumler med. Det kan hjælpe dit barn at møde andre, der har oplevet noget lignende. 

 

Hvordan foregår samtalegrupperne? 

Samtalegrupperne mødes i alt 7 gange. Vi mødes en gang om ugen mellem kl. 15.30 – 17.00.

Der er ca. 8 børn i hver gruppe, som alle er nogenlunde jævnaldrende.

Hvis det er muligt, afholder vi samtalegrupperne i jeres lokalområde. 

Der afholdes et forældremøde i forløbet. 

Af hensyn til jeres barn vil vi gerne, at I som forældre er enige om, at jeres barn skal tilmeldes samtalegruppen.

I er meget velkomne til at kontakte en af os på telefon eller mail, hvis I har spørgsmål.

Kontakt børnegruppekoordinatorerne

Lene Toft Vester

Fraværskonsulent

Tlf. 61 89 78 52 

Birgit Strunge

Sundhedsplejerske

Tlf. 87877738