You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Husholdningsaffald

Husholdningsaffald er en samlet betegnelse for affald, som kommer fra husholdningerne.

Husholdningsaffald er madaffald, pap og papir, flasker og glas, dagrenovation osv.
Se sorteringsguide på Revas’ hjemmeside

Afhentning af affald

Hvis din container ikke er blevet tømt, skal du henvende dig til Revas.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer