You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Forsyning af drikkevand til beboelser

Spildevand defineres som alt vand, der afledes fra beboelse, bebyggelse i øvrigt, samt fra befæstede arealer.

Du kan læse mere om forsyning af drikkevand ved at klikke på nedenstående link.