You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Arkitekturens Pris

En pris, der uddeles hvert år på Arkitekturens Dag. Alle har mulighed for at sende forslag til, hvem der skal modtage prisen. Arkitekturens Pris 2022 gik til De fem Halder.

Indtil 5. juni 2023 kunne alle komme med forslag til nye spændende bygninger, smukke restaureringer, flotte byrum og andre anlægsarbejder, der fortjener at blive belønnet.

Arkitekturens dag

Arkitekturens Dag er den 1. mandag i oktober hvert år. I 2023 er det den 2. oktober, hvor vi arrangerer 2 rundvisninger.

Læs om rundvisninger i Domkirkekvarteret og Lysningen Skole.

Fokus på arkitektur og kvalitet

Byrådet ønsker med prisuddelingen at sætte fokus på at styrke arkitekturen og bygningskvaliteten i kommunen.

Prisen kan uddeles til følgende typer af projekter: 

  • Gode og smukke bygninger opført i Viborg Kommune.
  • Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger samt restaureringer af eksisterende bygninger i Kommunen.
  • Andre anlæg, der anses for at bidrage til kommunens forskønnelse (f.eks. byrum, pladser, parker og lignende).

Belønning i 2 niveauer

Prisbelønningen kan gives i 2 niveauer – alt efter projektets arkitektur og kvalitet – til bygherren og dennes arkitekt i form af:

  • Arkitekturens Pris, som er en pengepræmie, diplom og en bronzetavle til at opsætte på byggeriet.
  • Hædrende omtale og diplom.

Komitéens medlemmer

Borgmesteren (formand for komitéen)
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Formand for Teknisk Udvalg
Direktøren for Teknik & Miljø
2 eksterne arkitekter, udpeget af Arkitektforeningen

Arkitekturens Pris 2022 - De fem Halder

Bygherre: Naturstyrelsen
Arkitekter: ERIK BRANDT DAM arkitekter i samarbejde med Charlotte Skibsted Landskab.

Borgmester Ulrik Wilbek, der er formand for komitéen bag uddelingen af Arkitekturens Pris i Viborg Kommune, stod for præmieringen, der fandt sted den 27. september 2022 ved et arrangement ved De fem Halder.

Der blev overrakt priser til arkitekten og til Naturstyrelsen, og der blev afsløret en bronzeplakette, der markerer præmieringen.

Komitéens udvælgelse af projektet er sket på baggrund af en række vidt forskellige forslag, der er indsendt af kommunens borgere.

Komitéens begrundelse

Som et højdepunkt på Hærvejsruten gennem Jylland og som en natur- og kulturhistorisk perle mellem Dollerup Bakker og Viborg ligger området “De fem Halder” på vestsiden af Hald Sø.

I september 2022 åbnede De fem Halder efter en omfattende renovering, der skal fremhæve områdets særlige historie om magtkampe, stridigheder, belejringer og dagliglivet mellem konger, adelsmænd og kirkens folk.

Omkring projektet med renovering, tilgængeliggørelse og formidling udtrykker arkitekterne meget sigende følgende:


“Med projektet søger vi at skabe bedre sammenhæng, flere oplevelser, historisk dybde og styrke formidlingen. Tilføjelserne sætter sig, foldes langsomt ind i landskabet. Almindingen (p-plads) og Haldlængen (madpakkely og toiletter) byder de besøgende velkommen. Haldladen er transformeret til porten til De fem Halder, Ravnsbjergvej er blevet brolagt, boardwalken leder gennem det uvejsomme terræn langs Hald Sø fra middelalderens Hald II direkte ind i den aksefaste barok ved Hald IV-V, Tårnet på Hald III har fået sin krone og på Børnenes Hald troner vildsvinet (Niels Bugges våbenskjold) – leg og viden er to sider af samme sag”. Citat: Erik Brandt Dam.

Samlet fortælling om 800 års danmarkshistorie

Viborg Byråd vil gerne præmiere dette projekt, hvor ovenstående intentioner til fulde er blevet indfriet. Med sikre arkitektoniske greb er der skabt en samlet formidling af et stort og vigtigt område med 800 års danmarkshistorie. Der er tale om et meget poetisk projekt, hvor historisk formidling, tilgængelighed, leg, poesi, fantastiske udsigter og naturoplevelser, kunst, arkitektur og landsskabsarkitektur flyder naturligt sammen til en berigende helhed. Udtryk og materialitet i projektet er enkelt og smukt afstemt omgivelserne, og der er skabt et område, der henvender sig til mennesker - i alle aldre og med forskellige bevæggrunde for at besøge området.

Fotograf kreditering

Fotos taget af De fem Halder: Fotograf Jens Lindhe.

Fotos fra arrangementet: Viborg Kommune

2021 - Niels Due Jensens plads

Vinderen i 2021 var Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro.

Bygherre: Viborg Kommune i samarbejde med Bjerringbro by og Grundfos
Arkitekter: Labland Architects

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen

Byplan

Tlf: 87 87 86 44