You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skiltning

Opsætning af skilte

Skilte, der opsættes på bygninger, skal tilpasses bygningens størrelse, fagdeling, farve og facadeudformning. Som udgangspunkt kræver fritstående skilte byggetilladelse. Øvrige skilte skal godkendes af kommunen.

Skiltepolitik

Viborg Kommunes skiltepolitik og administrationsgrundlag fastlægger, at mindre facade- og fritstående skilte kan etableres uden byggetilladelse eller godkendelse. Dette er på forudsætning af, at de etableres i overensstemmelse med administrationsgrundlaget. 

Med mindre facadeskilte menes skilte, der har en skilteflade på under 1m og en højde under 1m. Med mindre fritstående skilte menes skilte, der har en flade under 0,7 m 

  • Skiltning på bevaringsværdige og fredede bygninger skal godkendes af Viborg Kommune.
  • Skiltning på fredede bygninger kræver tilladelse fra Kulturarvstyrelsen.
  • Administrationsgrundlaget danner grundlag for, at skiltning i det åbne land i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 21, stk.2, jf.side 22 kan etableres uden byggetilladelse.
  • Skilte langs veje i form af vejvisning, servicevejvisning og lejlighedsskiltning kræver ikke byggetilladelse eller godkendelse.
  • Skiltning langs kommuneveje kræver tilladelse fra Viborg Kommune.
  • Skiltning langs statsveje kræver tilladelse fra Vejdirektoratet.

Dit skilt

Hvis dit skilt kræver byggetilladelse eller godkendelse, skal du lave et projekt, som kommunen skal godkende. Du skal søge via Byg og Miljø. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet.
Beskrivelsen skal altid indeholde oplysninger om farver, materialer og den belysning der ønskes anvendt. Du skal vedlægge tegninger og fotografier, der viser eksisterende forhold, samt facade- og snittegninger, der viser, hvordan det færdige resultat vil se ud. Det er vigtigt, at tegningerne er i passende målforhold, og at der er redegjort for detaljer.

Ved ansøgning om fritstående større skilte, skal du være opmærksom på de byggelinjer, der er fastlagt for ejendommen, og som skiltningen skal respektere.

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer