You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lovgivning og dispensationer til byggeri

I forbindelse med din ansøgning om byggetilladelse kan der være andre lovgivninger, der har indvirkning på din byggeansøgning.

Miljølovgivningen

Der kan f.eks. være behov for en miljøgodkendelse, inden der kan gives byggetilladelse, eller en tilladelse til håndtering af tag- og overfladevand samt spildevand ved virksomheder. 

Naturbeskyttelsesloven

Ligger din ejendom eller byggeriet f.eks. i nærheden af en kirke, et fortidsminde eller en skov kan der være forhold i Naturbeskyttelsesloven, som kan påses og inddrages i sagsbehandlingen.

Planloven

Din ejendom kan være omfattet af en lokalplan. En lokalplan er en lokal lov, der angiver f.eks. hvad der må bygges i et område – om det er boliger, erhverv, hvor højt det må være, hvilke materialer der må bruges mv. Er der en lokalplan gælder lokalplanens bestemmelser forud for bestemmelserne i byggelovgivningen.

Ved nyt byggeri på landet og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan der være krav om, at der indhentes en landzonetilladelse, inden der kan gives en byggetilladelse. 

Landzonetilladelse

For landzonen er der særlige regler for byggeri. Som hovedregel kræver det en landzonetilladelse, hvis du ønsker at udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre anvendelsen af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer i landzonen.

Aktuelle høringer og afgørelser om landzonetilladelse

Byggeri

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer