You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Færdigmeldinger og ibrugtagningstilladelser

Færdigmelding

Når dit byggeri er færdigt, skal du huske at melde det færdigt via Byg & Miljø. Du skal samtidig fremsende det materiale, der er angivet i byggetilladelsen. Det betyder ofte, at du skal vedlægge alt relevant dokumentation om de tekniske forhold, som du har oplyst i forbindelse med byggeansøgningen. Du skal dog også vedlægge ekstra dokumentation, hvis der er tekniske forhold, som er ”kommet til” under byggeprocessen.

Materiale til dokumentation ved færdigmelding

Det er alene dit ansvar at sikre, at al relevant dokumentation ligger i sagen. Vi skal ikke gennemgå, om dokumentationen er korrekt, og om lovgivningens krav er overholdt. Vi skal derimod sikre, at der ligger dokumentation i sagen for hvert af de tekniske forhold, og at dokumentationen ser troværdig ud.

Det betyder f.eks. at vi ser efter, om der ligger en redegørelse og dokumentation for, at der er udført niveaufri adgang, eller at der er sikret tilstrækkeligt dagslys - og dermed at der ikke blot er vedlagt en ”erklæring” om, at krav i bygningsreglementet er overholdt, eller at forholdet er udført efter en SBI-anvisning.

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt definerer præcist, hvilke krav der gælder for det konkrete projekt; at du oplyser hvordan de enkelte krav er imødekommet/udført, og endeligt, at du henviser til den vedlagte dokumentation i form af tegninger, fotos, præcise henvisninger til SBI-anvisninger (illustrationer), mv.

Der kan ikke laves en entydig vejledning eller tjekliste til, hvad der skal foreligge af dokumentation i den enkelte sag, da hvert projekt er forskelligt, og der er metodefrihed i forhold til dokumentationen. Du kan dog finde inspiration og vejledning i nedenstående, ligesom der med fordel kan henvises til listen i Bygningsreglement 2018 vedr. materiale til stikprøvekontrol samt vejledning til dokumentation ved færdigmeldinger. 

Ibrugtagningstilladelse

Når der er modtaget fuld dokumentation i henhold til byggetilladelsen, laver vi en ibrugtagningstilladelse. Du kan først tage byggeriet i brug, når du har modtaget ibrugtagningstilladelsen. Enkelte mindre byggearbejder som f.eks. garager, carporte og skure samt tilladelse til nedrivning afsluttes blot med færdigmelding, og kræver ikke ibrugtagningstilladelse. Når der er givet ibrugtagningstilladelse, afsluttes sagen.

Da vi skal gennemgå dokumentationen og vurdere, om den er tilstrækkelig, er det vigtigt, at du fremsender færdigmeldingen og dokumentationen i god tid, inden byggeriet ønskes taget i brug.

Vejledning til færdigmelding – Bygningsreglement 2018 (7.1)

Vejledningsliste for dokumentation ved stikprøvekontrol – Bygningsreglement 2018 (8.1)

Vejledning – Dokumentation af tekniske bestemmelser ifm. færdigmelding af byggeriet

Byggeri

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer