You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sagsbehandlingstider og gebyr på byggesager

Forskellige sagsbehandlingstider afhængig af hvad du søger byggetilladelse til.

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden afhænger af typen af byggesagen. Ved traditionelle ansøgninger er der en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på mindre kompliceret byggeri på 40 dage og mere kompliceret byggeri 50-60 dage.

Sagsbehandlingstiderne er fastsat i en aftale omkring servicemål mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Konkret er der fastsat følgende servicemål for byggesager:

  • 40 dage for mindre kompliceret byggeri – f.eks. enfamiliehuse
  • 50 dage for industri- og lagerbygninger
  • 55 dage for etagebyggeri, erhverv
  • 60 dage for etagebyggeri, bolig

Foruden ovenstående er der en række sagstyper, der ikke er omfattet af servicemålene – f.eks. skilte, legepladser, lovliggørelsessager, fredningssager, sager der kræver landzonetilladelse eller miljøgodkendelse mv., hvor der må forventes en længere sagsbehandlingstid.

Du kan selv gøre noget

Sørg for at levere alle oplysninger og præcise beskrivelser. En kort sagsbehandlingstid forudsætter, at vi får alle nødvendige oplysninger i ansøgningen. 

Gebyr

Viborg Kommune tager ikke gebyr for behandling af byggesager.

Byggeri

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer