You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Stikprøvekontrol

Ved nogle typer af byggesager, skal der foretages stikprøvekontrol, hvor vi kontrollerer al den fremsendte dokumentation.

Vi skal i 10 % af de byggesager, hvor der er givet en ibrugtagningstilladelse, foretage en stikprøvekontrol. Undtaget fra krav om stikprøvekontrol er blandt enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt garage, carporte, skure mv.

Hvis en byggesag udtages til stikprøvekontrol, skal stikprøvekontrollen igangsættes senest 1 måned efter der er givet ibrugtagningstilladelse. Ejer vil blive orienteret om at sagen er udtaget til stikprøvekontrol i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen.

I forbindelse med stikprøvekontrollen gennemgår vi al den fremsendte dokumentation til sagen (tekniske kapitler). Vi skal sikre, at der foreligger fyldestgørende dokumentation for hvert af de tekniske forhold/kapitler, log vi skal sikre, at de enkelte/relevante bestemmelser i bygningsreglementet er overholdt.

Der laves ikke stikprøvekontrol på de forhold, som vi har sagsbehandlet i forbindelse med byggetilladelsen, ligesom vi ikke foretager stikprøvekontrol af brand og statik, hor der har været tilknyttet en certificeret rådgiver.

Lovliggørelse som følge af stikprøvekontrol

Såfremt der er formelle mangler (f.eks. manglende dokumentation eller manglende ansøgning om dispensation) eller materielle mangler (hvor byggeriet er opført i strid med lovgivningen) vil der blive oprettet en lovliggørelsessag – med henblik på at lovliggøre forholdet.

Vejledning om stikprøvekontrol – Bygningsreglement 2018 (9)

Vejledningsliste for dokumentation ved stikprøvekontrol – Bygningsreglement 2018 (9.1)  

Vejledning om lovliggørelse efter stikprøvekontrol – Bygningsreglement 2018 (9.3)

Byggeri

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer