You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Indefrysning af stigning i grundskyld

Du har muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld - ejendomsskat.

Du kan se på din ejendomsskattebillet, om du har fået indefrosset en del af din grundskyld.

Fra 2021 kan du selv vælge og du kan få hjælp

Du har mulighed for at vælge ordningen fra. Det skal du gøre på borger.dk. (eksternt link)

Hjælp fra den digitale hotline

Du kan ringe til Den digitale hotline, hvis du har problemer med at bruge borger.dk. Tlf. 70 20 00 00

Fra 2018 til 2021 kunne du ikke selv vælge

Ordningen var automatisk og kunne ikke fravælges. Det betyder, at du fra 2018 til 2020 ikke kunne betale en eventuel stigning i grundskylden. Det sker først, når du sælger din bolig.

Fakta om indefrysning af grundskyld

  • Indefrysningsordningen gælder for alle boligejere, som betaler ejendomsskat. Erhvervsejendomme og ejendomme, der er ejet af et CVR-nummer, er ikke omfattet af ordningen.
  • Kommunen indefryser årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.
  • Der bliver ikke tinglyst nogen sikkerhed på ejendommen i forbindelse med den midlertidige indefrysningsordning. Det er den enkelte ejer, der hæfter personligt for gælden.
  • Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Sælger modtager automatisk opkrævningen fra kommunen.
  • Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.
  • Du modtager en årsopgørelse pr. 31.12.2021 i januar 2022.

Kontakt

Johan Leth Andersen

Tlf: 87 87 50 16