You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ejendomsvurdering

Alle ejendomme bliver vurderet hvert år den 1. oktober. Resultatet bliver offentliggjort det efterfølgende forår.

Ejendomsværdi

Du kan finde ejendomsværdien på vurderingsstyrelsens hjemmeside (eksternt link).

Ejendomsværdi er den samlede værdi af grund og bygninger.

Når vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdien, tages højde for en lang række oplysninger, for eksempel:

  • Hvornår er ejendommen opført
  • Byggematerialer
  • Grundens størrelse
  • Afstande til natur og infrastruktur
  • Prisniveauet for ejendomssalg i området.

Grundværdi

Grundværdi er værdien af grunden uden bygninger og denne fastsættes blandt andet på baggrund af:

  • Grundens beliggenhed
  • Prisniveauet i området.
  • Hvad kan må grunden bruges til
  • Hvor meget er der er bygget - og må der bygges på den.

Med virkning fra 2003 har der været et loft over stigningen i beregningsgrundlaget for grundskylden.

Grundskatteloftsværdi

Det såkaldte grundskatteloft blev indført med det formål at begrænse, hvor meget den enkelte grundejers grundskyld ved uændret grundskyldspromille kan stige i det enkelte år.
Derfor må beregningsgrundlaget – den afgiftspligtige grundværdi – som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent på maksimalt 7 procent.
Den aktuelle procentsats varierer fra år til år – og bliver for det kommende år fastlagt af Folketinget senest den 1. juli året før. I 2021 er reguleringsprocenten 6,4.


Se satser for reguleringsprocenten de tidligere år her

Fradrag i grundværdi

Fradraget for forbedringer (byggemodning) er gældende i 30 år fra udførelsen af byggemodningen. Der er som udgangspunkt tale om et fast fradrag, men det kan ændres ved genoptagelse, hvis man kan dokumentere, at det oprindelige fradrag var fastsat forkert.
Dette fradrag er afskaffet pr. 1. januar 2014 og gives derfor ikke længere ved nyere ejendomme.

Vurderingsstyrelsen

Det er vurderingsstyrelsen, som fortager vurderingen. Denne styrelse er en del af Skatteforvaltningen under Skatteministeriet.