You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fly - Oldagervej

Digteren Jeppe Aakjærs hjemby Fly er en landsby i det nordvestligste hjørne af Viborg Kommune. Fly er placeret i et naturskønt, varieret landskab. Mod syd og øst et kuperet bakkelandskab, mod nord er der hede og mod vest domineres landskabet af Karup Ådals enge og moser.

Byen er karakteriseret ved et stærkt lokalt sammenhold og et rigt foreningsliv, hvor man kommer hinanden ved og engagerer sig i byens liv, uanset om man er ”ægte” flybo eller tilflytter. Der er altid noget på programmet, fx fest, fællesspisninger eller arrangementer for børnefamilierne. I den gamle skole har en lokal kunstner, Rasmus, indrettet kulturinkubatoren Flyfabrikken, som arbejder på at fremme kulturen i Danmarks små samfund.

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Måleblad
Oldagervej 2 og 15 - kort med grundens mål (pdf)
Oldagervej 13 og Åkjærvej 6A - kort med grundens mål (pdf)

Lokalplan 
Lokalplan nr. 01.LA.01.04 - Landzonelokalplan for Fly

Byggemodning
Oldagervej er udlagt som privat fællesvej

Landzone
Oldagervej 2-15 og Åkjærvej 6A ligger i landzone og det kræver landzonetilladelse at bygge m.m. 

Elforsyning
 
N1 - Tilslutningsafgift betales direkte dertil

Vandforsyning 
Fly Vandværk - Tilslutningsafgift betales direkte dertil

Varme
Evida - Tilslutningsafgift betales direkte dertil

Kontakt

Trafik og veje - Byggegrunde

Tlf: 87 87 50 06