You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hammershøj - Violvænget

Hammershøj er beliggende tæt på motorvej E45, lige mellem Viborg, Randers, Hobro og Bjerringbro, og har alt hvad der er brug for, til alle aldre. Der er blandt andet skole og dagtilbud, hal og idrætsbaner, et forsamlingshus og fantastisk friluftsbad samt dagligvareforretning. Derudover er der et rigt erhvervsliv i byen.  På en tur gennem byen kan du også mærke livet omkring Tjele Efterskole.

Borgerforeningen har en række aktiviteter gennem året, for både voksne, børn og familien. Hvert år afholdes også Soppefesten på Hammershøj Stadion.

Mange af aktiviteterne finder sted i den omgivende natur eller styrker bare fællesskabet.

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Måleblad

Kort med grundens mål (pdf)

Lokalplan 
Lokalplan nr. 353 - Boligområde og centerområde i Hammershøj

Byggemodning 
I købesummen er inkluderet betaling for veje, som er vist på salgskortet. Boligvejen er udlagt som privat fællesvej. Vejen er asfalteret i forbindelse med byggemodningen. Færdiggørelse af boligvejen med asfaltslidlag sker efter Viborg Byråds nærmere bestemmelse                       

Grundejerforening 
Der skal oprettes grundejerforeninger for hhv. delområde I og Ia, for delområde III samt for delområde IV med medlemspligt for alle ejere af ejendomme i delområdet. Grundejerforeningerne skal varetage, drift og vedligeholdelse af veje og fælles opholds- arealer inden for delområderne

Elforsyning 
N1 - Tilslutningsbidrag 18.500 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen

Vandforsyning 
Hammershøj Vandværk - Tilslutningsbidrag 31.407,50 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen

Varmeforsyning 
Hammershøj Varmeværk - Tilslutningsbidrag 18.750 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06