You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Højbjerg - Lerskrænten

Højbjerg er en lille hyggelig landsby, som ligger kun 15 km fra Viborg og 10 km fra Bjerringbro, tæt på Tange Sø. Der er gode vejforbindelser til Viborg, Bjerringbro, Kjellerup og Aarhus. Højbjerg har en aktiv beboerforening, der med bl.a. fælles gå- og cykelture sikrer, at den omgivende smukke natur bliver brugt. I det hele taget er der mange aktiviteter, blandt andet Tange Roklub, Tange Golfklub og Energimuseet, som er Danmarks oplevelses- og formidlingscenter for energi, fremtidens energiløsninger og den grønne omstilling.

Så kort sagt: et aktivt lille lokalsamfund, hvor man kender hinanden og gerne vil bruge tid med hinanden

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Måleblad

Kort med grundens mål (pdf)

Landzone 
Nyt byggeri kræver landzonetilladelse. Der er ingen lokalplan, men der er kommuneplanrammebestemmelser, som Kommunens afgørelser skal være i overensstemmelse med

Kirkebyggelinje
Der er kirkebyggelinje på Lerskrænten 6 og 8. Det kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §19 at bygge højere end 8½m            

Byggemodning
I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet. Boligveje, stier, vendepladser og beplantning anlægges, drives og vedligeholdes af Viborg Kommune

Grundejerforening 
Der er ingen grundejerforening i området

Elforsyning 
N1 - Tilslutningsafgift afregnes direkte med forsyningsselskabet

Vandforsyning 
Højbjerg by Vandværk - Tilslutningsafgift afregnes direkte med forsyningsselskabet 

Varmeforsyning 
Evida - Tilslutningsafgift afregnes direkte med forsyningsselskabet

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06