You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Karup - Moslyngen

I det sydvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger Karup. Godt placeret i smuk natur med fx Karup Å og store hedearealer. Karup har flere store arbejdspladser, bl.a. Flyvestation Karup, Midtjyllands Lufthavn og Karup Kartoffelmel Fabrik. Og hvis du har lidt længere til arbejde, så er der under ½ times kørsel til Viborg, Herning, Holstebro, Silkeborg og Skive. Du kan også komme til København på under en time – der er mange daglige afgange hertil fra Midtjyllands Lufthavn. Og så er det nemt at komme videre ud i verden!
Dagligdagen fungerer godt i Karup. Her er et rigt foreningsliv, dagligvarebutikker, bager, frisør, biograf mm. Og børnene trives godt i skole, børnehave og dagpleje. Samtidig indbyder naturen omkring Karup til en aktiv fritid.

karup-by.dk

Se kort film om Karup

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Måleblad

Kort med grundens mål (pdf) 

Lokalplan 
Lokalplan nr. 368 - Boligområde ved Lyngparken

Skovbyggelinje: I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal køber være opmærksom på, at der skal søges dispensation til skovbyggelinje. Der skal påregnes længere sagsbehandlingstid

Moslyngen 6 og 8: Der er registreret beskyttet natur (hede) på dele af grundene. Ændring af grundenes tilstand kan kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3

Grundejerforening 
Der er medlemspligt til grundejerforeningen

Elforsyning 
N1 - Tilslutningsbidrag, 18.500 kr. skal betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Vandforsyning 
Karup Vandværk - Tilslutningsbidrag, betales til Karup Vandværk. Kontaktperson er Niels Chr. Ravn, tlf. 20734885 eller nielsravn@skylinemail.dk

Varmeforsyning 
Karup Varmeværk - Tilslutningsbidrag m.m. betales direkte til Karup Varmeværk

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06