You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Løgstrup - Villumhøj

Løgstrup ligger nær Hjarbæk Fjord, ca. 10 km fra Viborg. Det er en moderne, hyggelig og tryg by med gode fællesskaber for alle aldersgrupper. I Løgstrup er der vuggestue, dagplejere, børnehave, skole 0-9 kl., SFO, fritidsklub og ungdomsklub. Løgstrup Multipark har bl.a. petanquebaner, kunstgræsmultibane og skaterområde. Løgstrup-Hallen består af en sportshal og en minihal samt et fitnesscenter. Løgstrup har gode dagligvare - og specialbutikker, mange erhvervsdrivende samt gode servicetilbud bl.a. lægehus og kirkekontor i Sognegården. Der er et velfungerende foreningsliv med mange tilbud om aktiviteter og oplevelser. Igennem byen går Himmerlandsstien, der er en populær gå-, løbe- og cykelsti. Løgstrup har en god trafikal beliggenhed ud til A 26 og adgang til kollektiv trafik.

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Lokalplan 
Lokalplan nr. 318 - Boligområde ved Vordevej og Villumhøj

Grundejerforening 
Der er medlemspligt til grundejerforeningen

Elforsyning
 
N1 - Tilslutningsafgiften skal afregnes direkte til forsyningsselskabet

Vandforsyning 
Viborg Vand - Tilslutningsafgiften skal afregnes direkte til forsyningsselskabet

Varmeforsyning 
Løgstrup Fjernvarme - Tilslutningsafgiften skal afregnes direkte til forsyningsselskabet

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06