You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Løvel - Hvedevænget - storparcel

Løvel - lige i nærheden. Løvel er en aktiv og drivkraftig landsby. Den ligger lige i nærheden af et væld af muligheder. 10 minutters kørsel til Viborg, naturen lige i baghaven og nærvær og tryghed for børnene. Her er mange muligheder for pasning samt en attraktiv og god skole kun 50 meter fra udstykningen. Løvel er storkenes landingsplads.

ny.loevel.dk

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepris er pr. m² inklusiv udstykningsomkostninger og eksklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme samt tinglysningsafgift

Udstykningsplan

Forslag til udstykning

Lokalplan 
Lokalplan nr. 385

Byggemodning
Køber skal selv forestå intern byggemodning på de enkelte storparceller

Grundejerforening
Der er medlemspligt til den grundejerforening, der skal oprettes i henhold til lokalplan nr. 385, § 12

Elforsyning 
N1 - Tilslutningsbidrag betales direkte dertil

Vandforsyning 
Løvel Vandværk - tilslutningsbidrag indbetales dertil

Varmeforsyning
Der er ingen kollektiv varmeforsyning i området. Ny bebyggelse i planområdet skal opføres som lavenergibebyggelse jfr. gældende bygningsreglement, og der er ikke krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06