You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Løvel - Speltvænget

Løvel - lige i nærheden. Løvel er en aktiv og drivkraftig landsby. Den ligger lige i nærheden af et væld af muligheder. 10 minutters kørsel til Viborg, naturen lige i baghaven og nærvær og tryghed for børnene. Her er mange muligheder for pasning samt en attraktiv og god skole kun 50 meter fra udstykningen. Løvel er storkenes landingsplads.

ny.loevel.dk

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Måleblad
Kort med grundens mål (pdf) 

Lokalplan 
Lokalplan nr. 385

Byggemodning
Stier og veje og stier færdiggøres, når grundene efter kommunens skøn er bebygget. Stier og veje er udlagt som private fællesveje

Grundejerforening
Der er medlemspligt til den grundejerforening, der skal oprettes i henhold til lokalplan nr. 385, § 12

Elforsyning 
N1 - Tilslutningsbidrag 18.500 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Vandforsyning 
Løvel Vandværk - Tilslutningsbidrag indbetales dertil

Varmeforsyning
Der er ingen kollektiv varmeforsyning i området. 
Ny bebyggelse i planområdet skal opføres som lavenergibebyggelse jfr. gældende bygningsreglement, og der er ikke krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06