You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mønsted - Flagermusvej - på vej

Mønsted byder på alt det, de fleste ønsker. Tryghed for både den unge familie og de lidt ældre. Ro til at pleje fritidsinteresserne, huset og haven. Mulighed for bevægelse i idrætsforeningen og sportshallen, hvor der er fitness, badminton, fodbold, e-sport, håndbold, tennis, mountainbike, løbe- og vandrehold mm. Børnene vil synes om Børnehuset med vuggestue og børnehave og skolen, hvor der er SFO og undervises fra 0. til 9. klasse.
Der er kultur og fællesskab i Kulturhuset, fritidsklubben, ungdomsklubben, jagtforeningen og ældreklubben. Byen og omegnen summer af liv sommer og vinter.
Her er der byggegrunde til absolut overkommelige priser – i byen eller på landet med plads til både heste og kaniner. Mønsted ligger kun 15 min. fra Viborg, og der er også kort køreafstand til byerne Holstebro, Skive og Herning.

monstedby.dk

Se kort film om Mønsted 

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er:
Parcelhusgrundene:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Grundene til tæt/lav boligbyggeri:
Inklusiv udstykningsomkostninger og 1 bidrag til kloaktilslutning. Hvis der bygges mere end 1 bolig pr. grund opkræves yderligere bidrag.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand, varme, tinglysningsafgift og moms

Købstilbud

De ledige grunde er annonceret til salg den 18. november 2021 og skal herefter i mindst 14 dage være i offentligt udbud, hvilket betyder, at grundene ikke kan sælges eller reserveres i denne periode.

Købstilbud på en eller flere grunde sendes på mail til nedenstående mail adresse, inden den nævnte frist. Grundene vil blive solgt til højestbydende. 

koebstilbud@viborg.dk
Benyt venligst denne tilbudsblanket

Købstilbud skal være Trafik og Veje i hænde senest mandag den 6. december 2021, kl. 12.00. Resultatet af budrunden forventes at blive formidlet ca. 2 dage efter fristen.

Viborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Købstilbud er fortrolige indtil der er underskrevet købsaftale. Det vil sige, at du ikke kan få oplyst hvor mange, der har sendt købstilbud ind samt hvor højt, der er budt.

Måleblad
Mål på grundene (pdf)

Lokalplan (pdf)

Grundejerforening 
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for området

Elforsyning
 
N1 - Tilslutningsbidrag 19.437,50. kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Vandforsyning 
Mønsted Vandværk - Tilslutningsafgift indbetales direkte dertil

Varmeforsyning 
Der er ingen kollektiv varmeforsyning i området

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06