You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ørum - Nørgårdsvej

Ørum by og omegn er et meget attraktivt sted at bosætte sig for både unge og ældre. Det er en dejlig by, der ligger midt mellem Viborg og Randers med gode busforbindelser til begge byer.

Byen ligger lige op til Nørreådalens smukke natur og skovene omkring Tjele Gods. Spredt i byen ligger grønne ”oaser” mellem de forskellige nybyggede kvarterer. Der er gode stiforbindelser mellem alle byens kvarterer, samt gode adgangsmuligheder til attraktive bynære landskaber med “futdalen” og det kuperede terræn lige i baghaven.

I Ørum er der mange gode butikker, bl.a. en ny Dagli´Brugsen. Desuden har byen eget lægehus med bioanalytiker og sygeplejersker samt nybyggede faciliteter hos fysioterapeuten, som også indeholder plads til fodterapi.

Byen har en velfungerende skole fra 0. til og med 9. årgang samt et nyt sportscenter og forsamlingshus. Der findes en nyanlagt mountainbike bane ved skolen, samt der påtænkes nye spor i “futdalen”. Der er i det hele taget et rigt foreningsliv på mange fronter.

Tunnellen under hovedvejen sikrer, at børn fra hele byen uden problemer selv kan cykle eller gå til skole og til sport.

Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger. 
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift


Måleblad

Kort med grundenes mål (pdf)

Diverse tegninger
Vejplan (pdf)
Længdeprofil vej (pdf)
Tværsnit vej (pdf)
Belægningsplan vej (pdf)

Lokalplan 
Lokalplan 538 (pdf) - Boligområde ved Vingevej i Ørum

Grundejerforening
Der er medlemspligt til grundejerforeningen

Elforsyning
 
N1 - Tilslutningsbidrag, 19.437,50 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen. 

Vandforsyning 
Ørum Vandværk - Tilslutningsbidrag, 22.500 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning 
Ørum Varmeværk - Tilslutningsbidrag indbetales til varmeværket.

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06