You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ravnstrup - Nybrovej 1A

Men når man passerer byen Ravnstrup, cirka syv kilometer vest for Viborg og to kilometer før Jyllands midtpunkt ad rute 16 mod Holstebro, er der næppe mange, der tænker på, at denne del af byen kun er byens ene halvdel. Den anden halvdel befinder sig nord for landevejen, og i den nordlige del af byen, Gammel Ravnstrup, ligger kirken, den tidligere skole, missionshuset samt den nye station fra 1943, der dog atter blev nedlagt i 1972. Vest for byen befinder det store øvelsesområde sig (Finderup Øvelsesplads) , en naturskøn perle, hvor man kan gå, motionere eller cykle, og der nyde den skønne natur.

Byen har et rigt idræts- og foreningsliv med borgerforeningen og forsamlingshuset som samlingspunkter. Der arrangeres ofte fællesspisning i forsamlingshuset.

Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv moms og udstykningsomkostninger 
Eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand, varme og tinglysningsafgift   

Den ledige grund er annonceret til salg den 31. marts 2021 og skal herefter i mindst 14 dage være i offentligt udbud, hvilket betyder, at grunden ikke kan sælges eller reserveres i denne periode. 

Købstilbud sendes til nedenstående mail adresse, inden den nævnte frist. Grunden vil blive solgt til højestbydende.

koebstilbud@viborg.dk

Købstilbud skal være Trafik og Veje i hænde senest fredag den 16. april 2021, kl. 12.00. Resultatet af budrunden forventes at blive formidlet ca. 2 dage efter fristen.
Viborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Købstilbud er fortrolige indtil der er underskrevet købsaftale. Det vil sige, at du ikke kan få oplyst hvor mange, der har sendt købstilbud ind samt hvor højt, der er budt.

Måleblad
Grunden er under udstykning - ca. 2.100 m²

Lokalplan 
Lokalplan nr. 223 - for Ravnstrup by

Særligt for grunden
Grunden ligger naturskønt ned til en å, men der kan være problemer med høj grundvandsstand og dårlig bæreevne, og der skal bl.a. respekteres en kloakledning, der løber over grunden. Dette indebærer i praksis, at man formentligt må påregne at skulle bygge på samme sted, hvor den gamle skole lå, hvilket er tæt ved vejen. Af denne årsag er der begrænset hæveadgang for køber, hvorved handlen kun kan hæves på grund af manglende bæreevne, hvis der bygges på det sted, hvor den gamle skole lå.

Grundejerforening
Ingen           

Elforsyning 
N1 

Vandforsyning 
Viborg Vand

Varmeforsyning 
Evida - Tilslutningsafgift afregnes direkte med forsyningsselskabet

 

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06