You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vammen - Løndalen

Vammen er en hyggelig landsby, der ligger mellem Viborg og Hobro for enden af Tjele Langsø. Der er busser til Viborg og Hobro, og 15 minutters kørsel til E45. I Vammen er der et dejligt socialt fællesskab, en masse aktiviteter og trygge omgivelser. Der er et rigt foreningsliv, lokal købmand i form af "Min købmand",
en masse små erhvervsdrivende og mange, som gør en frivillig indsats. Beboerne i Vammen arbejder løbende på at forskønne og udvikle den skønne landsby med bl.a. vandreruter og stisystem, skole og børnehus, og samler befolkningen til fælles aktiviteter. Vammen har børnehuset og friskolen med børn fra 6 måneder og op til 9. klasse. I Vammen samles man om fælles mål og fælles aktiviteter. Beboerne mødes om byudvikling og praktiske gøremål. Og selvfølgelig for at fejre og feste. Vammen er en landsby med både lang historie og masser af fremtid!

vammenby.dk

Se kort film om Vammen

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Lokalplan
 
Lokalplan nr. 47 - Vammen

Grundejerforening
Der er medlemspligt til grundejerforeningen

Kirkebyggelinje
Der er kirkebyggelinje på Løndalen 19. Det kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §19 at bygge højere end 8½m.

Elforsyning
 
N1 - Tilslutningsafgift indbetales direkte dertil

Vandforsyning 
Vammen Vandværk - Tilslutningsafgift indbetales direkte dertil

Varmeforsyning 
Evida - Tilslutningsafgift indbetales direkte dertil

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06