You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg - Arnbjerg - Søakset

Arnbjerg er en helt ny bydel i Viborg, der skyder op syd for Søndersø. Arnbjerg er et tiltrækkende boligområde midt i et naturskønt miljø. Grønne områder, stier, regnvandshåndtering, byggetæthed, klima og kvalitet er blandt nogle af prioriteterne i den nye, bæredygtige bydel. De nye boliger kommer til at ligge midt i dejlig natur ved sø og skov, og med kun 4 km til Viborgs centrum.

Arnbjerg har været attraktiv for bosætninger helt tilbage til bondestenalderen og bronzealderen (2400-500 f.Kr). Der blev fundet mange spændende hustomter, gravhøje og brandgrave med bronzefund. - læs mere på Viborg Museums hjemmeside.

Viborg er en af landets ældste og mest centrale byer, placeret midt i en enestående natur med bakker, søer, ådale og skove. I mange år siden vikingetiden har Viborg været et centralt og betydningsfuldt mødested i hjertet af Jylland – kulturelt, religiøst og geografisk. Her hyldede man danernes konge på tinge, her gjorde man holdt på pilgrimsrejsen til Rom og her havde den danske reformation sin vugge.

Se meget mere om bydelen på Viborg.dk/Arnbjerg

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Ny kommunal institution er i 2021 åbnet på Søakset. Arnbjerg Børnehus er en integreret institution med ca. 120 børnehavepladser og ca. 40 vuggestuepladser.

Måleblad

Kort med grundens mål (pdf)

Vejplan
Plan over vejene i området (pdf)

Kloak- og afvandingsplan
Plan over kloak og afvanding i området (pdf) Planerne er alene projektplaner, hvorfor koter kan afvige fra de udførte. Koter på skelbrønde skal rekvireres hos Energi Viborg.

Lokalplan
Lokalplan nr. 477 (pdf)

Grundejerforening
Der er medlemspligt til grundejerforeningen           

Elforsyning
Net8800 - Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.

Vandforsyning
Viborg Vand - Tilslutningsbidrag 17.762,50 kr. inklusiv moms betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning
Viborg Fjernvarme - Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil. 

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06